Trije rudarji ostali v bolnišnični oskrbi, ostali so že doma

V ponedeljek, 19. marca 2018, je malo pred 19. uro zvečer na pripravskem delovišču št. 13 na koti – 95 v jami Pesje Premogovnika Velenje, to je nekaj manj kot 500 m pod površino zemlje, pri izdelavi odvozne proge bodočega odkopa D prišlo do stebrnega udara, v katerem je bilo udeleženih šest rudarjev. Vsi so bili prepeljani v zdravniško oskrbo, trije so ostali v bolnišnici. Noben od rudarjev ni v smrtni nevarnosti, žal pa več informacij o poškodbah zaradi varovanja osebnih podatkov zdravniki ne dajejo. Takoj po dogodku je bil obveščen republiški rudarski inšpektor, ki si je že včeraj zvečer ogledal kraj dogodka. Podrobna preiskava vzrokov dogodka še poteka.

Stebrni udar je hipna sprostitev napetosti v hribini, ki je lokalno omejena in je dogodek, ki se v premogovnikih in rudnikih občasno zgodi. Za preprečevanje tovrstnih dogodkov izvajamo več tehničnih in organizacijskih ukrepov. Kljub najsodobnejši tehnologiji, ki jo imamo v Premogovniku Velenje, je delo rudarjev še vedno delo v posebnih pogojih, za katere imamo predpisane posebne varnostne ukrepe, ki jih dosledno izvajamo, žal pa se stebrnega udara vnaprej ne da predvideti, tako kot se tudi z najboljšimi seizmološkimi napravami še ne da napovedati potresov. 

Objavljeno: 20-03-2018