Stebrni udar v Premogovniku

V ponedeljek, 19. marca 2018, je malo pred 19. uro zvečer na pripravskem delovišču št. 13 na koti – 95 v jami Pesje Premogovnika Velenje, to je nekaj manj kot 500 m pod površino zemlje, pri izdelavi odvozne proge bodočega odkopa D prišlo do stebrnega udara, v katerem je bilo poškodovanih šest rudarjev. Vsi so bili prepeljani v zdravniško oskrbo. Takoj po dogodku je bil obveščen republiški rudarski inšpektor, ki je že obiskal kraj dogodka. Podrobna preiskava vzrokov dogodka še poteka.

Varstvo in zdravje pri delu sta eden ključnih strateških ciljev Premogovnika Velenje, zato preprečevanju nezgod posvečamo veliko pozornosti. Dolgoročni trendi pokažejo, da se število delovnih nezgod v premogovniku vztrajno zmanjšuje. Če smo še pred dvajsetimi leti imeli več kot 1000 nezgod na leto, se je ta številka v zadnjih letih spustila krepko pod 100. V letu 2017 se je zgodilo 86 nezgod lažjega značaja. 

Vsako nezgodo obžalujemo in se s številnimi ukrepi trudimo, da bi jih še zmanjšali. Razumeti pa je potrebno, da se delo rudarjev še vedno odvija v posebnih delovnih pogojih in da se nekaterih dogodkov kljub najsodobnejši tehnologiji in opremi, žal, ne da predvideti vnaprej.

Objavljeno: 20-03-2018