Pogajanja s predstavniki sindikata SDRES

Poslovodstvo Premogovnika Velenje se je v petek, 23. februarja 2018, vnovič sestalo s predstavniki sindikata SDRES glede zahtev, ki so jih ti 11. januarja 2018 naslovil na družbi Premogovnik Velenje in HTZ Velenje, I. P.​

Na tokratnem že četrtem sestanku je poslovodstvo PV predstavnikom sindikata SDRES vnovič predstavilo in argumentiralo odgovore na njihova vprašanja (s sprejetimi sklepi), ki se nanašajo na delovne pogoje, varstvo in zdravje pri delu, izplačilo plač in drugih bonitet, kadrovsko in plačno politiko, delovni čas in odmor za malico ter socialno varnost zaposlenih.

O zahtevah, ki poleg sindikata SDRES zadevajo tudi druge socialne partnerje v Skupini PV, poslovodstvo predlaga, da se o njih pogajajo in dogovarjajo v okviru skupnih pogajanj za spremembo podjetniških in panožnih kolektivnih pogodb.

Predstavniki sindikata SDRES so podali nekaj pripomb in komentarjev, ki jih bodo v obeh družbah preučili, zato se pogajanja nadaljujejo.

Objavljeno: 26-02-2018