Družba HTZ Velenje objavlja prosto delovno mesto

Družba HTZ Velenje, I. P., d. o. o objavlja prosto delovno mesto PREBIRALEC PREMOGA (6 delavcev)

Pogoj za zasedbo je dokončna osnovna šola.

Osnovna opravila in naloge na delovnem mestu: 

  • prebiranje premoga in izločanje tujkov,
  • razvrščanje, zlaganje in nakladanje odpadnega materiala,
  • čiščenje objektov in naprav,
  • odstranjevanje in inertizacija premogovega prahu,
  • upravljanje in kontrola odvozne mehanizacije.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, z možnostjo podaljšanja pogodbe za nedoločen čas. 

Vljudno prosimo zainteresirane kandidate, da pošljejo vloge z dokazili do 26. 2. 2018 na naslov: 

Premogovnik Velenje d. o. o.

Kadrovska služba 

Partizanska cesta 78

3320 Velenje

V družbi zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.

Objavljeno: 22-02-2018