Dogovor o izplačilu nagrade za uspešnost za preteklo leto podpisali vsi socialni partnerji razen SDRES-a

V ponedeljek, 5. februarja 2018, sta se vodstvi Premogovnika Velenje in HTZ Velenje ponovno sestali z vsemi socialnimi partnerji (SPESS, SDRES, Svet delavcev PV in HTZ), da bi poiskali skupni dogovor glede zaključevanja leta 2017. Rezultat je podpisan Dogovor o zaključevanju leta 2017, ki so ga podpisali sindikat SPESS ter Svet delavcev PV in HTZ. Podpisniki dogovora so se dogovorili, da delodajalec v skladu s Kolektivno pogodbo Premogovnika Velenje izplača nagrado za poslovno uspešnost za leto 2017 v višini 3,5 € bruto/izvršeno dnino. Nagrada za poslovno uspešnost pripada delavcem, zaposlenim v družbah Skupine Premogovnik Velenje, ki so leto 2017 zaključile pozitivno. Zaposleni, ki delajo krajši delovni čas od polnega, dobijo nagrado v znesku sorazmerno s številom opravljenih ur. Izplačilo se izvrši ob izplačilu plače za mesec januar 2018 v petek, 16. februarja, obenem pa se izplača tudi poračun stimulacije v višini 1,94 % na izvršene dnine za obdobje 1. 1.– 30. 6. 2017.

Delojemalci so v okviru dogovora že podpisali anekse h Kolektivni pogodbi Premogovnika Velenje za mentorski in inštruktorski dodatek, pripravništvo in odsotnost z dela – darovanje krvi (za leto 2018).

K podpisu edini ni pristopil sindikat SDRES, ki se sicer strinja z višino izplačila nagrade za uspešnost v preteklem letu, ne želi pa umakniti iz svojih zahtev tisti dve, ki sta predmet skupnih pogajanj (z vsemi socialnimi partnerji) za novo kolektivno pogodbo, ki že tečejo, čeprav je na predhodnih pogajanjih na to že pristal.

Objavljeno: 06-02-2018