Izplačilo nagrade za uspešnost za leto 2017

V petek, 2. februarja 2018, sta se vodstvi Premogovnika Velenje in HTZ Velenje sestali z vsemi socialnimi partnerji (SPESS, SDRES, Svet delavcev PV in HTZ) z namenom, da nadaljujeta s pogajanji o izplačilu nagrade za uspešnost za leto 2017. Poslovodstvo obeh družb je ponovno poudarilo, da je zahtevani znesek v višini 3,67 EUR bruto na izvršeno dnino, ki je bil predlagan s strani predstavnikov socialnih partnerjev, previsok in da bo zaposlenim v družbah Skupine PV, ki so poslovale pozitivno, izplačan znesek v višini 3 EUR bruto na izvršeno dnino, kar je še sprejemljiv znesek, ki ga družbe še lahko izplačajo, ne da bi s tem ogrozili poslovanje družb. 

Leto 2017 je bilo po vseh rezultatih primerljivo z letom 2016, ko je podjetje zaposlenim ravno tako izplačalo 3 EUR bruto na izvršeno dnino. 

Nagrada za uspešnost bo izplačana ob januarski plači, to je v petek, 16. februarja, obenem pa bo izplačan tudi drugi del stimulacije v višini 1,94 % za prvo polovico leta 2017.

Objavljeno: 02-02-2018