Premogovnik Velenje izpolnjuje zaveze iz Kolektivne pogodbe

V Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) tudi letos nadaljujejo z nerealnimi zahtevami ter nepotrebnim zaostrovanjem retorike med zaposlenimi in predvsem v medijih. V Premogovniku Velenje ne vidimo nobene osnove za njihove grožnje s stavko, saj tako v matičnem podjetju kot v hčerinskih družbah izpolnjujemo zaveze iz kolektivne pogodbe. Prepričani smo, da zgledno skrbimo za varnost, tudi lanska proizvodnja je bila dosežena, vsi skupaj pa smo po nekajletni težki finančni situaciji uspeli stabilizirati poslovanje celotne Skupine PV. Žal si v tem trenutku ne moremo privoščiti dodatnih obremenitev poslovanja in nenačrtovanih izplačil, saj bi to imelo za posledico nelikvidnost, podjetja pa bi se ponovno znašla na robu insolventnosti. Breme iz preteklosti, to je 33 mio € bilančne izgube iz preteklih let, je tisto, na kar ne smemo pozabiti, ko gledamo pozitivno poslovanje samo enega leta.

Menimo, da so zaostrovanje pritiskov na vodstvo podjetij v Skupini PV in grožnje s stavko docela neupravičeni, še posebej, če izpostavimo, da je podjetje za opravljeno delo kljub izjemno zahtevni likvidnostni situaciji v preteklem obdobju VEDNO zagotavljalo redna izplačila (tako za plače kot tudi za regres – skladno s kolektivno pogodbo), nagrado ob 3. juliju, poleg tega pa še izplačilo neizplačanih plač za leto 2013. V letošnjem letu načrtujemo tudi izplačilo neizplačanih plač za leto 2012, glede vseh ostalih izplačil pa se bomo dogovorili, ko bo znana ocena poslovanja za lansko leto, kar je dogovorjeno tudi s socialnimi partnerji. 

Vse aktivnosti so usklajene s Sindikatom pridobivanja energetskih surovin SPESS, v katerega je vključenih 66,94 odstotkov zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje, medtem ko je v sindikat SDRES včlanjenih pbl. 11,6 odstotka zaposlenih. Poslovodstvo družbe se s predstavniki vseh socialnih partnerjev (tudi s svetom delavcev) redno (večkrat mesečno) sestaja ter tako skuša dogovoriti in uskladiti vsa odprta vprašanja. 

Ker sindikat SDRES poslovodstvu Premogovnika Velenje očita tudi slabšanje razmer v jami, želimo poudariti, da sta varnost in zdravje pri delu ključna strateška cilja Premogovnika Velenje, zato varnemu delu in preprečevanju nezgod vseskozi posvečamo izjemno veliko pozornosti. Lani smo realizirali za približno 19 mio € investicij v opremo in jamske objekte, kar je za slabih 6 mio € več kot leto prej. Zavedamo se, da je naše delo, ki poteka skoraj petsto metrov globoko pod zemeljskim površjem, specifično in zato zahteva povsem drugačen pristop k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu zaposlenih, kot je to morda urejeno kje drugje. Tako v Premogovniku Velenje kot tudi naših hčerinskih družbah vsakodnevno izvajamo številne ukrepe, s katerimi zagotavljamo najvišjo možno stopnjo varnosti pri delu. 

Zahteve, ki jih navaja SDRES, so nerealne in deloma celo neživljenjske, saj kako naj nekdo – pa kdorkoli bo na čelu podjetja – zagotovi enako višino plače, če bi se v prihodnosti zmanjšala količina proizvodnje oz. odvzem premoga. Da ne zagotavljamo zaščitnih sredstev, je potvarjanje resnice.

V letu 2017 je bilo precej truda vloženega v obvladovanje stroškov. Učinki so vidni predvsem pri stroških materiala in storitev, medtem ko je viden negativni odklon zlasti pri strošku dela. Kljub temu NIHČE od zaposlenih doslej ni izgubil dela, tudi pri novi sistematizaciji delovnih mest v hčerinskem podjetju HTZ smo nove pogodbe ponudili prav vsem zaposlenim. Ne moremo razumeti, da skušajo določeni posamezniki z zavajanjem zaposlenih zaradi osebnih razlogov znova in znova podirati vse tisto, kar smo s trudom ustvarili – vloženega je bilo namreč izjemno veliko dela in naporov, da smo družbe v Skupini Premogovnik Velenje izvlekli iz insolventnosti in razmer, ki so nakazovale stečaj. Zavedati se moramo namreč, da kljub temu da je bil plan proizvodnje premoga v količini in energiji dosežen, pa z vidika poslovanja oz. stroškovne učinkovitosti ne bo. Rezultat bo sicer pozitiven, vendar bo ta po trenutnih ocenah približno 1,3 mio € pod planom.

NOVICE_-PV_01_2018

Objavljeno: 06-01-2018