Zračilni jašek NOP II povezan z jamskimi prostori Premogovnika Velenje

Izziv generacije, ki uspešno nadaljuje tradicijo več kot 142-letnega premogovništva v Šaleški dolini, se počasi nagiba v zaključno fazo. Na podlagi domačega tehnološkega znanja in strokovnosti montanistične stroke smo izdelali 393 metrov globok jašek NOP II. Na dan svete Barbare, zavetnice rudarjev, smo 4. decembra zjutraj izvedli preboj in tako povezali podzemni sistem jamskih prog Premogovnika Velenja z vertikalnim jaškom in samo površino. Novi objekt bo namenjen prezračevanju jamskih prostorov in je izrednega pomena za nadaljnjo proizvodnjo kot tudi za izboljšanje okoljskih standardov v dolini. Vsa dela na jašku, ki jih izvaja hčerinska družba RGP, bodo predvidoma dokončana leta 2019. Nadzor nad projektom izvaja družba PV Invest.

»Danes se v pestro zgodovino Premogovnika Velenje ponovno zapisuje nov, pomemben mejnik, ki ga soustvarjamo vsi skupaj, saj gre za povezovanje različnih strok – rudarske, gradbene, elektro, strojne in projektive. To je izziv naše celotne generacije,« je zbrane nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. »Tudi v prihodnje se bomo lotevali novih nalog, prodajali svoje znanje in veščine in, kar je najpomembnejše, imeli želje in ambicije, da smo vedno boljši.«

Izgradnja jaškov je zaznamovala celotno zgodovino Premogovnika Velenje. Prvo jamsko gradnjo, ki pomeni začetek odpiranja Jame Škale, je predstavljal raziskovalni jašek, ki naj bi prevzel vlogo zračilnega jaška. Prvemu jašku so nadeli ime Jašek prestolonaslednika Rudolfa, sledili so mu številni drugi – Jašek cesarja Franca Jožefa, Zračilni jašek prestolonaslednika Rudolfa, Glinškov zračilni jašek. V povojnem obdobju so nastali Prevažalni jašek Preloge ter zračilni jaški Preloge, Pesje in Hrastovec.

Rezerve lignita v jami Škale so bile kmalu izčrpane, zato je prihodnost velenjskega premogovnika slonela predvsem na rezervah jame Preloge. Prvi nadomestni objekt je bil Zračilni jašek Šoštanj 1, januarja leta 1980 pa so začeli s strojnim izkopom prevažalnega jaška, ki je dobil uradno oznako Prevažalni jašek Nove Preloge in je bil že deseti zaporedni jašek velenjskega premogovnika. Jašek so v celoti končali štiri leta kasneje, dokončno uporabno dovoljenje za objekte in naprave pa je dobil julija 1987. Jašek globine 416 metrov še danes služi kot glavni prevažalni jašek za transport rudarjev in materiala.

»Izdelava vertikalnih podzemnih transportnih poti – jaškov – sodi v rudarstvu med najzahtevnejša podzemna dela. Globina objekta, majhen delovni prostor pod površino zemlje in specifične geomehanske lastnosti hribine, v katerih se izdeluje objekt, naredijo takšno gradnjo še posebej zahtevno. Gre za rudarski objekt, pri katerem se večina dejavnosti odvija pod zemljo,« je pojasnil direktor družbe RGP dr. Marjan Hudej. »Danes, ko je človeku na razpolago že vsa mogoča sodobna tehnika, si je težko predstavljati, kako so pred sto in več leti naši predhodniki izdelovali vertikalne jaške. Za nas pa je še posebej pomembno, da smo objekt zgradili kvalitetno in brez nezgod ter si tako pridobili pomembno referenco, ki je odmevna tudi v tujini.«

Pri izdelavi zračilnega jaška NOP II smo uporabljali klasični postopek gradnje z uporabo vitlov, izvoznega stolpa ter delovnega in napenjalnega odra. Tako je bilo v času izdelave izkopano 21.625 m3 hribine, ki smo jo s posebno tehnološko opremo transportirali na površino. Vgradili smo preko 585 ton jeklenega ločnega podporja, 25.800 m2 armaturnih mrež in preko 4.800 m3 betona. Vgradnja betona v izredno velikih globinah je predstavljala velik tehnološki izziv, ki smo ga uspešno izvedli. Končni svetli premer objekta znaša 6,15 metra. 

Zračilni jašek NOP II bo v uporabi do konca obratovanja Premogovnika Velenje. »Zagotavlja najbolj optimalne tehnične rešitve, s katerim bo obstoječi objekt služil prezračevanju jame v sklopu reševanja problematike vpliva jaška Pesje na okolje ter varnostnih parametrov v zvezi s prezračevanjem jame – z začetkom njegovega delovanja bomo pristopili k postopnemu reševanju problematike vonjav na področju TRC Jezero in zračilnega jaška v mestu Šoštanj,« je še povedal generalni direktor Premogovnika Velenje.

Objavljeno: 04-12-2017