Premogovnik Velenje prodal Vilo Široko

Premogovnik Velenje je na podlagi javnega zbiranja ponudb z naslova dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja v petek, 17. novembra 2017, podpisal pogodbo o prodaji kompleksa Vila Široko v Šoštanju z zemljišči.

Kupec je z nakupom kompleksa v lastništvo pridobil objekt Vila Široko s pripadajočo opremo ter zemljišča v skupni površini 4.286 m2. Kupnina znaša 541.000 evrov brez davka. Prodaja je potekala skladno s predpisanimi postopki dezinvestiranja, za odprodajo so bila pridobljena tudi vsa potrebna soglasja.

Skladno z Načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja, ki je bil sprejet decembra 2014 in so ga potrdili Nadzorni svet Premogovnika Velenje, vodstvo HSE in SDH, se Premogovnik Velenje osredotoča na osnovno dejavnost (proizvodnjo premoga), vse drugo poslovno nepotrebno premoženje je predvideno za odprodajo oz. dezinvestiranje. Izvzete so samo tiste družbe v Skupini Premogovnik Velenje, ki so neposredno vezane na proces pridobivanja premoga. Trenutno tečejo aktivnosti za odprodajo poslovnih deležev v družbah, v katerih ima Premogovnik Velenje svoje deleže, v proces prestrukturiranja pa so vključene še druge poslovno nepotrebne nepremičnine.

V zadnjih dveh letih so bili odprodani hotela Barbara in Oleander, Center starejših Zimzelen, poslovni prostor v Šmartnem ob Paki, 22 stanovanj in poslovni prostor v Velenju. Izvajanje dejavnosti, ki je potekala v okviru družbe Gost, je prevzel zunanji izvajalec. Odprodan je bil delež družbe ERICO, v zaključni fazi je tudi odprodaja deležev v družbah Karbon in Golte.

Objavljeno: 20-11-2017