Premogovnik Velenje pridobil certifikat za lastno hidravlično podporje

V Premogovniku Velenje smo z lastnim inženirskim znanjem ter predvsem na podlagi dolgoletnih izkušenj s podzemnim pridobivanjem premoga po svoji Velenjski odkopni metodi konstruirali in izdelali sekcijo za odkopavanje debelih slojev premoga s širokočelno metodo. Projekt, ki je trajal kar nekaj let, je letos končno sklenjen, saj smo avgusta letos tudi uradno prejeli certifikat za ustreznost opreme, ki nam ga je podelil akreditirani laboratorij Evropske unije za preverjanje in podeljevanje tovrstnih certifikatov poljski inštitut Komag. 

»Način proizvodnje premoga, kot ga v Premogovniku Velenje izvajamo zadnja leta, zahteva posebno konstrukcijo sekcije. S tem, ko premog iz stropa pridobivamo neposredno v sprednji transporter, mora biti glavna oz. nosilna stojka vpeta v ščit in ne v stropnik – tako kot je ta pri večini hidravličnega podporja, ki ga sicer ponujajo proizvajalci rudarske opreme. Takšna konstrukcija sekcije je edinstvena, saj podobne, razen nas, ne uporablja nihče na svetu,« je povedal Dušan Čižmek, vodja Priprave dela v Premogovniku Velenje. »Zdajšnjo rešitev konstrukcije sekcije smo v Premogovniku Velenje in naših hčerinskih družbah razvijali kar nekaj let. Pri tem so bila uporabljena znanja in izkušnje naših rudarskih, strojnih in elektro inženirjev ter rudarjev v jami, ki so skozi svoje vsakodnevno delo sporočali, kakšna rešitev bi bila za nas najboljša.«

»V Premogovniku Velenje smo v zadnjih 35 letih uporabljali različna hidravlična podporja. Tako kot se je razvijal naš premogovnik, se je razvijala tudi oprema, ki smo jo uporabljali v jami. V vseh teh letih smo dobavljali opremo različnih proizvajalcev, pred časom pa smo se odločili za izdelavo lastne sekcije, saj imamo v Skupini Premogovnik Velenje na tem področju dovolj znanja kot tudi proizvodnih zmogljivosti. Jeklene dele novih sekcij bodo izdelali v našem hčerinskem podjetju Sipoteh,« je še povedal Dušan Čižmek.

V tem času izdelujemo serijo desetih sekcij, ki bodo dobavljene še pred kocem tega leta. Februarja prihodnje leto bomo te sekcije že vključili v proizvodni proces, in sicer bodo delovale na povratnem delu novega odkopa CD3G.

Objavljeno: 15-11-2017