Dvanajsta abonmajska sezona velenjskih godbenikov

Pihalni orkester Premogovnika Velenje je tudi letos, ko zaznamuje že 12. abonmajsko sezono, pripravil raznovrsten in zanimiv glasbeni program. Prvi glasbeni večer, ki bo na sporedu 11. novembra 2017, bo odprl Policijski orkester. 

Pred vrati je že 12. sezona abonmajskega cikla Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. V tem času so uspeli pripraviti številne odlične koncerte, s katerimi so zaznamovali pot orkestra, dolgo že skoraj deset desetletij. Dirigent Anton Vrzelak pravi, da bo njihova ustvarjalnost povezovala različna glasbena dela. Prvemu koncertu bomo lahko prisluhnili že 11. novembra 2017, ko se bo predstavil Policijski orkester, ki je bil kot vrhunska pihalna zasedba pred več kot dvema desetletjema s strani Vlade RS imenovan za uradni protokolarni orkester Republike Slovenije. Na že tradicionalnem Novoletnem koncertu, ki bo 9. decembra 2017, bodo člani Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje odkrivali fenomen glasbe kot ene najstarejših in vsestranskih oblik komuniciranja. Koncert Godbe Zgornje Savinjske doline, ki šteje enainštirideset let in je med najaktivnejšimi kulturnimi društvi v dolini, bo na sporedu 17. februarja 2018. Zadnji v tokratni abonmajski sezoni bo Spomladanski koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Dobro usklajenemu kolektivu, v katerem vsak posameznik doda svoj delež v mozaik harmoničnega doživetja, bomo lahko prisluhnili 14. aprila 2018. 

Pihalni orkester Premogovnika Velenje šteje že skoraj deset desetletij. Kljub temu je po duši, energiji in značaju še mlad. Motivacije za delo in želje po ustvarjanju različnih melodij ter harmonij več kot sto članom orkestra zagotovo ne manjka. S svojimi nastopi bogatijo utrip v mestu Velenje, drugje po Sloveniji in zunaj njenih meja. Na področju abonmajskih koncertov pihalnih orkestrov so orali ledino, za njimi je lepo število prireditev in dogodkov. 

Dodatne informacije o abonmajskem programu in nakupu vstopnic v prostorih orkestra v Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje, na 031 677 444 ali www.popv.si.

Objavljeno: 27-10-2017