Oglasile so se sirene

V Premogovniku Velenje vsako leto v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvedemo taktično gasilsko vajo. Letos je ta potekala v četrtek, 19. oktobra, v Muzeju premogovništva Slovenije. Poleg Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje in Jamske reševalne čete je v vaji sodelovalo še Prostovoljno gasilsko društvo Velenje. 

Predpostavka letošnje taktične gasilske vaje je bil izbruh požara pri vhodu v podzemne prostore Muzeja premogovništva Slovenije. V prezivnici so bili obiskovalci, med njimi enajst otrok. Ker se je dim začel širiti po prostorih Muzeja, je nastala panika. V depojskih prostorih, ki jih ima v najemu Muzej Velenje, sta se nahajala dva zaposlena. Dim je zajele tudi podzemni del muzeja, zato je moral vodnik v tem delu na varno spraviti obiskovalce in po planu reševanja prezračiti prostore. Zaradi nevarnosti širjenja požara na sosednji objekt družbe Erico je bilo treba tamkajšnje zaposlene evakuirati iz stavbe.

Tokratna vaja ni bila ena tistih, pri katerih smo svoje znanje pilili in nadgrajevali zgolj gasilci, ampak tudi jamski reševalci. Del znanja pa so pridobili zaposleni v premogovniškem muzeju in družbi Erico, ki so nalogo evakuacije dobro opravili. Po uspešno zaključeni vaji sta sledila postroj vseh sodelujočih enot in analiza vaje.

Prisotne je nagovoril vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje mag. Bogdan Makovšek: »Vodstvo družbe se zaveda, da potrebuje kakovostno in dobro opremljeno gasilsko in reševalno četo, ki v primeru potrebe znata in zmoreta posredovati. S tem namenom v sodelovanju s Službo za varnost in zdravje pri delu vsako leto organiziramo taktične vaje na objektih in območju Skupine Premogovnik Velenje. Nekatere vaje izvedemo sami, pri drugih pa k sodelovanju povabimo sosednja društva, ki se tako spoznavajo z objekti na varovanem območju.« 

V nadaljevanju je mag. Makovšek povedal, da so več kot 140-letna zgodovina Premogovnika Velenje, 110 let Jamske reševalne čete in 85 let Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva PV številke, ki so dovolj zgovorne same po sebi. V preteklosti se je že velikokrat izkazalo, da je narava nepredvidljiva in neukrotljiva, predvsem pa veliko močnejša od nas. Prav zaradi tega je v primeru nastanka izrednih dogodkov še toliko bolj pomembno učinkovito medsebojno sodelovanje; pri nas še posebej z Jamsko reševalno četo. »Visoka raven znanja se je pokazala, ko je januarja leta 2012 prišlo do požara v starem delu Muzeja premogovništva Slovenije. Odločili smo se, da bomo letošnjo vajo izvedli ravno na tem območju in tudi na takšen način preverili, kakšno je sodelovanje med našim gasilskim društvom, člani Jamske reševalne čete in Prostovoljnim gasilskim društvom Velenje. Danes ste dokazali, da je sodelovanje več kot odlično in da je v slogi moč.«

Vodja Muzeja premogovništva Slovenije mag. Stojan Špegel je izrazil zadovoljstvo glede izbire lokacije vaje: »Premogovniški muzej je namenjen širšemu krogu obiskovalcev, zato je še toliko večji poudarek na varnosti le-teh. Veseli me, da vodstvo Premogovnika Velenje skozi naš muzej ohranja premogovniško dediščino, predvsem pa, da pri tem daje tudi velik poudarek varnosti.«

Vodja intervencije in poveljnik PIGD PV Boris Špeh je po vaji povedal: »Vsi sodelujoči na taktični gasilski vaji so pokazali učinkovit pristop pri gašenju požara v muzeju in reševanju ponesrečencev. Ponovno smo dokazali, da s skupnimi močmi in medsebojnim zaupanjem znamo in zmoremo posredovati v izrednih razmerah. Ponosen sem, da sem poveljnik društvu, ki ima zaupanja vredne člane.«

Objavljeno: 20-10-2017