Premogovnik Velenje zaposluje kadre, ki so nujni v procesu pridobivanja premoga

V Premogovniku Velenje kadrovski trendi kažejo, da bodo rudarski poklici tudi v prihodnosti potrebni, zato podjetje zaposluje in izvaja aktivno štipendijsko politiko za kadre, ki so nujni v procesu pridobivanja premoga. Za potrebe proizvodnega procesa smo maja letos zaposlili petintrideset novih sodelavcev, v oktobru pa smo jih še dvaintrideset.

»V Premogovniku Velenje smo svoje sodelavce že od nekdaj skrbno izbirali in tudi v prihodnosti jih bomo, saj bomo za uresničitev jasne vizije potrebovali usposobljene, inovativne in pripadne zaposlene,« je povedal generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. »Za potrebe proizvodnega procesa smo v maju zaposlili 35, 2. oktobra pa še 32 novih sodelavcev – rudarjev, strojnikov in nekvalificiranih delavcev – izključno za potrebe proizvodnega procesa. Število novozaposlenih je odvisno predvsem od števila upokojitev zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje. Že zaposlenim v proizvodnji na nekvalificiranih smo, tako kot na začetku leta, omogočili, da se preko internega razpisa prijavijo na delovna mesta Pripravnik KV – jama, strojne in elektro smeri. Načrtujemo 10 premestitev delavcev na delovna mesta v strojni in elektrostroki.«  

Za vse novozaposlene smo organizirali uvajalni seminar, na katerem smo predstavili za podjetje pomembne vsebine, kot so varnost in zdravje pri delu, načrt obrambe in reševanja, nameščanje samoreševalnih aparatov, jamski plini, elektrostrojne naprave in instalacije v jami, Jamsko reševalno postajo ter vlogo dežurne osebe. Navedene tematike predstavljajo osnovno znanje pred vstopom v novo delovno okolje. 

»Sodelovanje s Šolskim centrom Velenje nam zagotavlja pravočasno pridobivanje ustrezno usposobljenega kadra, ki ga že vrsto let pridobivamo predvsem iz nabora svojih štipendistov. Le-ti imajo prednost pri zaposlovanju. Aktivno se vključujemo v učni proces, zato jih preko opravljanja obvezne prakse spremljamo že v času šolanja. Za izvajanje praktičnega usposabljanja imamo usposobljene učitelje in inštruktorje ter imamo vpeljan sistem mentorstva. Upravičeno smo lahko ponosni na to, da je naš model partnerstva med podjetjem in šolo postal eden od vzorčnih modelov pri pripravi novega zakona o vajeništvu,« je še dodal mag. Ludvik Golob.

Trendi upadanja zanimanja za rudarske poklice se že kažejo, zato skupaj s Šolo za rudarstvo in varstvo okolja Šolskega centra Velenje izvajamo številne promocijske aktivnosti. Za šolsko leto 2017/2018 smo dijakom podelili 29 štipendij, od tega v matični družbi 20 (9 za geostrojnika rudarja, 5 za geotehnika, 4 za mehatronika operaterja in 2 za elektrikarja) in v HTZ 9 (3 za mehatronika operaterja, po 2 za strojnega tehnika in elektrotehnika ter po 1 za elektrikarja in tehnika mehatronike). Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki so se prvič vpisali v prvi letnik, smo podelili dvojno štipendijo za vsa leta šolanja. Za prihodnje študijsko leto smo za študente razpisali tudi štipendije za rudarstvo in strojništvo, vendar so aktivnosti za izbor še v teku.

Objavljeno: 09-10-2017