Proizvodnja v Premogovniku Velenje v skladu z letnim načrtom

V Premogovniku Velenje proizvodnja kljub zahtevnim pogojem poteka skladno z letnim načrtom. Do 27. 9. 2017 smo v letošnjem letu pridobili 2.681.830 ton premoga, kar je tudi po rebalansu 115.635 ton nad letnim delovnim načrtom. Kalorična vrednost premoga je v prvih osmih mesecih znašala 11,73 GJ/tono in je v okviru načrtovane. Za leto 2018 smo si zastavili zelo zahteven načrt proizvodnje, zato trenutno usmerjamo vse aktivnosti v pravočasno pripravo odkopov A k. –95 ter CD3G, ki bosta ključnega pomena za doseganje proizvodnega načrta v letu 2018.

Do konca leta 2017 bo odkopna fronta v velenjskem Premogovniku enaka zdajšnji, kar pomeni, da bomo imeli v proizvodnjo premoga vključena odkopa k. –80/C in k. –95/E. Odkop C daje v tem času zelo dobre proizvodne rezultate. Po načrtih naj bi z obratovanjem končal januarja 2018, odkop E pa proti koncu februarja 2018. Letošnji osnovni načrt proizvodnje po rebalansu v energiji znaša 38.607 TJ. Pri zdaj napovedani letni povprečni kalorični vrednosti 11,64 GJ/tono bomo morali odkopati 3.317.000 ton. Do izpolnitve letnega načrta nam v zadnjih dobrih treh mesecih tako manjka še nekaj več kot 700.000 ton oz. nekaj več kot 200.000 ton mesečne proizvodnje, kar je, če ne bo nepredvidenih zastojev oz. izpadov proizvodnje, vsekakor izvedljivo.

»Bistveno zahtevnejše razmere z vidika proizvodnje premoga bodo v letu 2018, ko je načrt proizvodnje nekoliko višji od letošnjega in v energiji znaša 39.029 TJ,« je povedal vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje mag. Bogdan Makovšek. »To pomeni, da bo treba zaradi nižje kalorične vrednosti, ki bo po napovedih znašala 10,59 GJ/tono, odkopati 3.686.000 ton premoga. Čaka nas zelo zahtevna naloga, zato moramo že zdaj intenzivirati vsa dela pri pripravi novih odkopnih polj.«

V prihodnjem letu bosta primarna odkopa k. –95/A in CD3G. Zagon odkopa k. –95/A načrtujemo januarja, odkop CD3G pa naj bi s proizvodnjo začel v drugi polovici februarja. Odkop A bo obratoval do oktobra, odkop CD3G pa do novembra. Oba odkopa bosta proti koncu leta zamenjala nova odkopa k. –95/B in k. –95/D. Odkop k. –95/B bomo po načrtih v proizvodnjo vključili oktobra, odkop k. –95/D pa novembra prihodnje leto.

Objavljeno: 28-09-2017