Nov prireditveni prostor v muzejskem parku

Prvo septembrsko soboto je v Muzeju premogovništva Slovenije potekalo pestro kulturno, izobraževalno in glasbeno dogajanje. Celoten dogodek smo povezali predvsem s premogovniškim izvažalnim strojem Dominion, ki je imel veliko vlogo pri izgradnji mesta Velenje. Na novem zunanjem prireditvenem prizorišču v muzejskem parku, na katerem je župan Mestne občine Velenje sprejel velenjske prvošolčke in novorojenčke, smo s koncertom skupine The Stroj ob 20-letnici njenega delovanja sklenili tudi letošnji 20. festival Kunigunda.

»Razvoj industrije po letu 1959 je Šaleški dolini omogočil, da se je ta v relativno kratkem času zelo hitro razvila,« je  številne starše in otroke nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. »Pomembno vlogo pri tem je imel tudi Premogovnik Velenje, saj so v času največje industrializacije in izgradnje mesta Velenje sodelovali predvsem velenjski rudarji. Ti so sodelovali pri številnih zasnovah današnje podobe Velenja, Šoštanja in drugih krajev v regiji ter predvsem pri udarniških akcijah, s katerimi se je tudi zgradila večina objektov v naši dolini.«

Zaradi vse večjih potreb po energiji in s tem potrebami po vse večjem izkopu premoga po 2. svetovni vojni je bilo nujno potrebno zgraditi dodatne pridobivalne zmogljivosti. »Tako se je začel izdelovati jašek Preloge, za izvoz premoga pa je bil nameščen izvažalni stroj Dominion. Z rednim izvažanjem lignita s tem strojem so začeli 4. januarja 1954. Izvažalni stroj Dominion je opravil svojo zadnjo vožnjo 31. maja 1989. V 35 letih delovanja so s pomočjo tega stroja skozi prevažalni jašek Preloge dvignili na površino 85.427.574 ton lignita,« je povedal vodja Muzeja premogovništva Slovenije Stojan Špegel. »S povečevanjem izkopa premoga in s tem povezanim vse večjim zaposlovanjem rudarjev se je tudi Velenje začelo hitro širiti in razvijati. Nekateri pravijo in s tem se domačini gotovo lahko strinjajo, da je prav ta stroj v veliki meri pripomogel k hitremu razvoju Velenja.«

Izvažalni stroj Dominion je nameščen na Starem jašku in je največji muzejski eksponat v okviru Muzeja premogovništva Slovenije. Stroj si je mogoče ogledati od zunaj, vstopiti pa je možno tudi v njegovo podnožje, kjer se vidi dejanski obseg kolutov za jekleno vrv. Tu so predstavljeni tudi osnovni podatki o delovanju tega stroja. Ob stroju na posebni ploščadi se lahko izvaja tudi Skok čez kožo – najprej so mladi rudarji skočili v rudarski stan prav preko rudniškega jaška.

Muzej premogovništva Slovenije bomo v prihodnje nadgrajevali in razvijali tudi z drugimi vsebinami, ki povezujejo Premogovnik Velenje, Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj, Muzej Velenje in druge institucije, je povedal mag. Ludvik Golob in dodal: »Družbeno odgovorno bomo v Premogovniku Velenje po svojih najboljših močeh skušali delovali tudi v prihodnje. Z roko v roki bomo s prebivalci te regije ter lokalnimi skupnostmi iskali ideje in rešitve, ki bodo v skupno dobro vseh nas.« 

Sobotni dogodek so popestrili likovna kolonija Društva šaleških likovnikov z naslovom Moje mesto, rad te imam!, konservatorske restavratorske delavnice Muzeja Velenje in zunanjega dela Muzeja premogovništva Slovenije z ogledom razstav Sila zvoka – ritem časa, Z Ligijem raziskujemo Velenje, Živel 1. maj! Živel praznik dela! – Praznik dela med rudarji in železarji na Slovenskem, Izdelki strojne šole Šolskega centra Velenje, Rudarji – fotografska razstava Aleksandra Kavčnika; muzejske ustvarjalne delavnice na prostem za otroke in odrasle, srečanje Mladih muzealcev in muzejska delavnica ustvarjalnega giba za otroke in odrasle. V muzejskem parku ob novem prireditvenem prostoru pa smo postavili tudi tablo Kronologija izdelave jaškov v Šaleški dolini. 

Večerno dogajanje se je nadaljevalo s koncertom skupine The Stroj ob 20-letnici njenega delovanja; v nadaljevanju sta nastopili še hrvaška skupina Abop in Elektro Guzzi  iz Avstrije.

V zadnjih letih je število obiskovalcev v Muzeju premogovništva ponovno v porastu – samo v letošnjem letu smo v primerjavi z lanskim zabeležili  skoraj 40-odstotno rast. V prvih osmih mesecih lanskega leta je muzej obiskalo 11.420 obiskovalcev, v enakem obdobju letos pa je teh bilo že več kot 15.800. 

Objavljeno: 05-09-2017