Prerazporeditev delovnega časa zaradi poškodbe glavnega odvoznega traku premoga iz jame

V četrtek, 10. avgusta 2017, je v Premogovniku Velenje prišlo do poškodbe traka 40, zaradi česar nekaj dni ne bo obratoval glavni odvoz premoga iz jame. Potrebna je sanacija traku z vstavitvijo novega dela gume.

Zaradi tega prerazporejamo delovni čas za vse zaposlene v jami, ki so vezani na odvoz. Ti bodo dnino, ki bi jo morali opravljati v četrtek, 10. avgusta 2017 (v drugi izmeni), opravili v soboto 2. septembra 2017. Zaposleni, ki bi morali dnino opraviti v četrtek, 10. avgusta 2017 (v tretji izmeni), pa jo bodo opravili v soboto, 26. avgusta 2017.

Dnina za petek, 11. avgusta 2017, se za vse navedene zaposlene nadomešča v soboto 19. avgusta 2017.

Objavljeno: 10-08-2017