Evropska kartica ugodnosti za invalide

Vse invalidne osebe, zaposlene v družbah Skupine PV, obveščamo, da je možno pridobiti Evropsko kartico ugodnosti za invalide, ki jo lahko naročite na upravnih enotah. S sabo je potrebno imeti fotografijo in kopijo odločbe o invalidnosti.

Kartica je brezplačna in ponuja številne ugodnosti tako v Sloveniji kot v nekaterih državah po Evropi.

Več o kartici izveste na spletni strani Zveze delovnih invalidov Slovenije na naslovu: www.zdis.si.

Objavljeno: 02-08-2017