110 let Rudarske reševalne čete Premogovnika Velenje

Varnost je vrednota, za katero si v Premogovniku Velenje z različnimi aktivnostmi in preventivnimi ukrepi vseskozi prizadevamo. Za uraden začetek delovanja jamske reševalne čete štejemo 20. julij 1907, ko so imeli takratni reševalci ob navzočnosti inšpektorja prvo vajo reševanja v novih prostorih reševalne postaje.

Začetki organiziranega reševanja v Premogovniku Velenje po dostopnih pisnih virih segajo v leto 1893, ko je 30. januarja in 20. februarja v jami eksplodiral metan. Ponesrečene rudarje so na površino prenesli drugi rudarji, saj so lahko v jamo vstopili šele, ko ni bilo več nevarnosti. Za uraden začetek delovanja jamske reševalne čete pa štejemo 20. julij 1907, ko so imeli takratni reševalci ob navzočnosti inšpektorja prvo vajo reševanja v novih prostorih reševalne postaje. Šele takrat so imeli na voljo izolacijska dihalna aparata. Četa je leta 1926 štela petnajst članov in razpolagala s sedmimi izolacijskimi dihalnimi aparati različnih tipov. Rudarska reševalna služba se je ves čas razvijala in izpopolnjevala, tako na področju opreme kot tudi kadrov. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bila proizvodnja premoga na vrhuncu (letna proizvodnja preko pet milijonov ton), je bila reševalna služba najštevilčnejša. Tako je leta 1984 štela 272 članov, od tega je bilo 215 aktivnih reševalcev.     

»Ozaveščanje zaposlenih, da lahko za večjo varnost pri delu največ naredimo sami, vzpostavitev vrhunskega varnostnega sistema, izdelan Načrt obrambe in reševanja ter številni drugi ukrepi so le del aktivnosti, ki jih imamo v podjetju vzpostavljene za zagotavljanje najvišje možne stopnje varnosti,« je povedal mag. Bogdan Makovšek, glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje in hkrati vodja Rudarske reševalne službe. »Kljub naštetemu zaradi specifike dejavnosti, ki se odvija 500 metrov pod površjem zemlje, v jami namreč še vedno lahko pride do neljubih dogodkov in izrednih razmer. V takšnih razmerah najbolj računamo prav na dobro usposobljene jamske reševalce, ki letos obeležujejo 110 let delovanja.«

Danes dobro opremljena Jamska reševalna četa šteje 96 članov, od tega 76 reševalcev usposobljenih za delo z izolacijskim dihalnim aparatom. Le-teh imamo v Premogovniku Velenje 147 – 67 aparatov tipa BG-4 in 80 tipa R-12. »Za izobraževanje reševalcev je dobro poskrbljeno, saj organiziramo strokovna predavanja, usposabljanja s področja nudenja prve pomoči – pri tem sodelujemo z zdravniki, preverjamo znanje nameščanja reševalnih aparatov, izvajamo fizično testiranje oz. t. i. Cooperjev test ter testiranje v dimni komori, organiziramo reševalne vaje v jami in v požarnem rovu,« je še pojasnil mag. Bogdan Makovšek.

Rudarska reševalna služba, v okviru katere sta organizirani jamska reševalna četa in reševalna postaja, organizira in izvaja reševanje ob morebitnih nezgodah, izvaja vse potrebne aktivnosti na ogroženih območjih ter zagotavlja prvo pomoč ponesrečenim v jami. Člani imajo ustrezna znanja, so usposobljeni za delo v zaplinjenem območju ter za zagotavljanje prve pomoči, zato so povezani tudi v sistem zaščite in reševanja na državni ravni.

Objavljeno: 20-07-2017