Uprava Premogovnika Velenje sklicuje 27. skupščino delničarjev družbe Premogovnik Velenje

Na podlagi določil ZGD-1 in Statuta družbe ter zahtevo delničarja Holding Slovenske elektrarne Uprava družbe Premogovnik Velenje, d. d. sklicuje 27. skupščino delničarjev družbe Premogovnik Velenje, ki bo v četrtek, 17. 8. 2017, ob 12. uri, na sedežu družbe na naslovu Partizanska cesta 78, Velenje.

klic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES.

Priloge:

  • sklic 27. skupščine družbe Premogovnik Velenje; 
  • zahteva za sklic skupščine edinega delničarja Holdinga Slovenske elektrarne;
  • poročilo Nadzornega sveta Premogovnika Velenje;
  • revidirano Letno poročilo Premogovnika Velenje;
  • revidirano Letno poročilo Skupine Premogovnik Velenje;
  • revidirano Poročilo o odnosih do povezanih družb Premogovnik Velenje;
  • revidirano Poročilo o odnosih do povezanih družb HTZ Velenje;
  • revidirano Poročilo o odnosih do povezanih družb PV Invest;
  • revidirano Poročilo o odnosih do povezanih družb RGP.
Zahteva-za-sklic-HSE

Sklic-27.-skupscine-PV

Porocilo-o-odnosih-do-povezanih-družb-RGP

Porocilo-o-odnosih-do-povezanih-družb-PV

Porocilo-o-odnosih-do-povezanih-družb-PV-Invest

Porocilo-o-odnosih-do-povezanih-družb-HTZ

Porocilo-NS

LP-SPV

LP-PV

Objavljeno: 14-07-2017