Srečanje jubilantov Premogovnika Velenje

V Premogovniku Velenje so ponosni, da so v njihovi delovni sredini še vedno prisotne vrednote, kot so predanost podjetju, marljivost, delavnost, tovarištvo in medsebojna pomoč, saj tudi na tem kljub nekoliko zahtevnejšim časom temelji njihova prihodnost. V družbi se zavedajo, da so zaposleni temeljni kamen podjetja, zato so za jubilante v soboto, 1. julija, pripravili posebno slovesnost. Vseh je bilo 188 – od tega 177 delovnih jubilantov in 11 jubilantov jamskih reševalcev. Sodelavci, ki so obhajali 10, 20, 25 ali 30 let delovne dobe, so prejeli posebna priznanja in spominska darila, ki jih bodo spominjala na opravljeno delo.

 »Izjemno vesel sem, da imamo v Skupini PV sodelavke in sodelavce, s katerimi lahko soustvarjamo našo skupno prihodnost. S svojim dozdajšnjim delom ste nemalokrat dokazali, da se lahko spopadate tudi z najbolj zahtevnimi nalogami in izzivi. Ste pomemben gradnik naše več kot 140-letne zgodbe, za kar se vam iskreno zahvaljujem,« je o njihovem delu in prispevku podjetju spregovoril predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob in poudaril, da so svoje sodelavce v Premogovniku Velenje od nekdaj skrbno izbirali. »Skupaj s Šolskim centrom Velenje smo jih šolali ter pri nas v realnem delovnem okolju skozi praktični pouk tudi usposabljali. V lanskem letu smo za potrebe osnovnega delovnega procesa zaposlili 50 novih sodelavcev, letos v prvem polletju še dodatnih 35 in tudi v jesenskem delu leta načrtujemo dodatne zaposlitve za pripravnike tehnične stroke in nekvalificirane delavce, razpisali pa smo tudi 38 štipendij. Trend zaposlovanja oz. nadomeščanja upokojenih sodelavcev bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj za zagotavljanje stabilne proizvodnje premoga vsaj do leta 2054 potrebujemo strokovne in sposobne sodelavce.«

Slovesnost so s kulturnim programom popestrili člani Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje.

Foto: Matej Vranič

Objavljeno: 10-07-2017