Premogovnik Velenje odprodaja nepremičnine z naslova rudarskih škod

Premogovnik Velenje nadaljuje z odprodajo naložb in ukinitvijo dejavnosti, ki niso v povezavi z osnovno dejavnostjo pridobivanja premoga. Danes, v petek, 7. julija 2017, je na spletni strani družbe objavljena razpisna dokumentacija za odprodajo nepremičnin z naslova rudarskih škod.

Premogovnik Velenje je na spletni strani družbe na naslovu www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1598 objavil razpisno dokumentacijo za odprodajo nepremičnin – stanovanj, hiš, garaž in zemljišč – v Velenju in Šoštanju z naslova rudarskih škod. Rok za oddajo ponudb je 31. julij 2017. K postopku prodaje z zainteresiranimi kupci bo Premogovnik pristopil, ko bodo odprodajo potrdili tudi nadzorni organi družbe za izvedbo posla. Dodatne informacije dobite na naslovih robert.kozar@rlv.si ali tina.coklc@rlv.si.

Skladno z Načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja, ki je bil sprejet decembra 2014 in so ga potrdili Nadzorni svet Premogovnika Velenje, vodstvo HSE in SDH, se Premogovnik Velenje osredotoča na osnovno dejavnost (proizvodnjo premoga), vse drugo poslovno nepotrebno premoženje je predvideno za odprodajo oz. dezinvestiranje. Izvzete so samo tiste družbe v Skupini Premogovnik Velenje, ki so neposredno vezane na proces pridobivanja premoga. Trenutno tečejo aktivnosti za odprodajo poslovnih deležev v družbah, v katerih ima Premogovnik Velenje svoje deleže, v proces prestrukturiranja pa so vključene še druge poslovno nepotrebne nepremičnine.

Objavljeno: 07-07-2017