Premogovnik Velenje odprodal svoj delež v družbi ERICo

V četrtek, 22. junija 2017, je luxembourška družba Eurofins Scientific, ki je vodilna globalna korporacija na področju okoljskega testiranja, z lastniki družbe ERICo podpisala sporazum o prevzemu tega vodilnega neodvisnega laboratorija za storitve okoljskega testiranja v Sloveniji. 

 »Premogovnik Velenje je bil eden od ustanovnih lastnikov družbe ERICo in je imel v tej družbi še 23-odstotni lastniški delež,« je po podpisu povedala mag. Mojca Letnik, članica Uprave Premogovnika Velenje. »Z odprodajo deleža v omenjeni družbi tako sledimo smernicam Načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja, po katerem se z dezinvestiranjem in odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja osredotočamo na osnovno dejavnost pridobivanja premoga.«

ERICo kot največji zasebni laboratorij za okoljska testiranja v državi zagotavlja celovit nabor storitev analiz vode, zraka in tal. V okviru ponudbe analitičnih storitev zagotavlja tudi raziskave in svetovanje. Podjetje je bilo ustanovljeno pred 25 leti in ima 46 zaposlenih v laboratoriju v Velenju. Svoje storitve primarno zagotavlja največjim industrijskim podjetjem, termoelektrarnam, premogovnikom in tudi občinam. ERICo ima tudi zmožnosti preizkušanja farmacevtskih pripravkov v skladu z zahtevami GMP (preizkušanje glede dobre proizvodne prakse). 

Sporazum o prevzemu za Eurofins predstavlja dobro vstopno platformo v ta del Evrope, za ERICo pa priložnost za nadaljnji stabilni razvoj ter pridobivanje dragocenega strokovnega znanja pod okriljem vodilne globalne korporacije na področju testiranja okolja ter prehrambnih in farmacevtskih izdelkov.

“ERICo omogoča skupini Eurofins dober vstop na slovenski trg analitičnega testiranja ter krepitev naše prisotnosti v Srednji in Vzhodni Evropi,” je dejal dr. Gilles Martin, predsednik uprave Eurofinsa. “Veselimo se, da bomo skupaj okrepili položaj podjetja na trgu in s celovito ponudbo storitev in zmožnosti skupine Eurofins razširili nabor testov, ki jih ERICo ponuja svojim strankam.”

Eurofins Scientific je v svetovnem merilu vodilno podjetje na področju testiranja prehrambnih in farmacevtskih izdelkov ter okoljskega testiranja in tudi eden vodilnih neodvisnih ponudnikov testiranj in laboratorijskih storitev na področju kmetijske tehnologije, genomike, farmakologije ter podpore kliničnim študijam. Poleg tega je Eurofins eden ključnih novih igralcev na področju specializiranega kliničnega diagnostičnega testiranja v Evropi in ZDA. Z več kot 28.000 zaposlenimi v 310 laboratorijih v 39 državah ponuja nabor več kot 130.000 analitičnih metod za oceno varnosti, identitete, sestave, pristnosti, izvora ter čistosti bioloških snovi in izdelkov ter za inovativno klinično diagnostiko.

Objavljeno: 27-06-2017