Lokalne skupnosti in Komunalno podjetje Velenje nadaljujejo pogajanja s TEŠ glede cene toplotne energije za daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje se je 22. 6. seznanil z zadnjimi dogovori glede cene toplotne energije. Glede na dejstvo, da trenutno še potekajo pogajanja in usklajevanja s Termoelektrarno Šoštanj o ceni toplotne energije, je bil sprejet sklep, da se cena toplotne energije za končne uporabnike zaenkrat še ne spremeni. V začetku prihodnjega meseca bo ponovno sklicana seja Sveta ustanoviteljev, na kateri bomo ponovno razpravljali o ceni toplotne energije.  

Lokalne skupnosti in Komunalno podjetje Velenje si bodo še naprej prizadevali za zanesljivo oskrbo prebivalcev Šaleške doline s toplotno energijo po primerni stroškovni ceni.

Objavljeno: 23-06-2017