Premogovnik Velenje zaposluje nove kadre in štipendira

Dvojne štipendije za dijake rudarskih programov

Premogovnik Velenje si prizadeva za večje zanimanje za rudarske poklice, saj kadrovski trendi kažejo, da bomo te poklice v prihodnosti še vedno potrebovali. Za potrebe proizvodnega procesa smo v maju zaposlili 35 novih sodelavcev, v jesenskem delu leta načrtujemo dodatne zaposlitve za pripravnike tehnične stroke in nekvalificirane delavce. V šolskem letu 2016/2017 smo podelili 19 štipendij, v prihodnjem jih bomo 38.

Premogovnik Velenje bo za uresničitev jasne vizije tudi v prihodnosti potreboval usposobljene, inovativne in pripadne zaposlene. Ustrezno usposobljen kader že vrsto let pridobivamo predvsem iz nabora svojih štipendistov, ki jih preko opravljanja obvezne prakse spremljamo že v času šolanja. Izgrajen sistem vzgajanja lastnega kadra s pomočjo dejavnosti praktičnega usposabljanja ter dobro usposobljeni mentorji in inštruktorji predstavljajo veliko prednost za Premogovnik.

V maju smo za potrebe proizvodnega procesa zaposlili 35 novih sodelavcev: največ delavcev rudarske stroke (17), dva strojnika, elektrotehnika in 15 delavcev za nekvalificirana dela. Hkrati smo že zaposlenim pri nekvalificiranih delih v proizvodnji preko internega razpisa omogočili, da se prijavijo na delovna mesta pripravnika KV in tako nadaljujejo poklicno pot v svoji stroki. 

»V prvi, uvajalni fazi smo novozaposlene delavce seznanili z dejavnostmi organizacije, delovnim okoljem, nalogami in odgovornostmi pri delu (navodila za delo, interni predpisi in pravila) ter s socialnim okoljem,« je povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. »Zanje smo organizirali uvajalni seminar, nadaljevali pa s programom pripravništva v obratu, pod nadzorom inštruktorja ali mentorja, ki vodi in usmerja pripravnika v pripravljalnem obdobju. Osnovni namen uvajalne dobe je, da se delavec čim prej nauči delati samostojno s polno delovno storilnostjo. Ključen je način uporabe in prenosa znanja, zato spodbujamo in ustvarjamo priložnosti za izmenjavo izkušenj ter znanja med zaposlenimi, kjer je le mogoče. Medgeneracijsko sodelovanje zagotavlja ohranjanje strateškega specifičnega znanja delovnega kolektiva.« 

V jesenskem delu leta v Premogovniku Velenje načrtujemo dodatne zaposlitve za pripravnike tehnične stroke in nekvalificirane delavce, prav tako za potrebe osnovnega procesa. Število novozaposlenih je odvisno predvsem od števila upokojitev zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje. 

Trendi upadanja zanimanja za rudarske poklice se že kažejo, zato skupaj s Šolo za rudarstvo in varstvo okolja Šolskega centra Velenje izvajamo številne promocijske aktivnosti. Organiziramo »dan odprtih vrat« za devetošolce okoliških osnovnih šol, sodelujemo pri različnih tehničnih delavnicah, smo aktivni partner pri izvedbi informativnih dni, posneli smo promocijski film, ki prikazuje poklice v rudarstvu kot zanimive in obetavne ter je na ogled na spletni povezavi https://www.youtube.com/watch?v=rhQ2ILCe-aE&t=133s. Štipendistom v rudarskih programih poleg kadrovske štipendije nudimo številne ugodnosti, kot so brezplačen učbeniški sklad, brezplačen prevoz na prakso, brezplačne zdravniške preglede, jamski dodatek, imajo možnost pridobiti subvencionirano bivanje v dijaškem domu …, za izvajanje praktičnega usposabljanja imamo usposobljene učitelje in inštruktorje ter vpeljan sistem mentorstva.

V šolskem letu 2017/2018 bomo podelili 38 štipendij, od tega Premogovnik Velenje 27 (10 za geostrojnika rudarja, 8 za geotehnika, 4 za mehatronika operaterja, po 2 za elektrikarja ter diplomiranega inženirja geotehnologije in rudarstva, 1 za diplomiranega inženirja strojništva) in HTZ 11 (po 3 za mehatronika operaterja in elektrikarja, po 2 za strojnega tehnika in elektrotehnika ter 1 za diplomiranega inženirja strojništva). Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, bomo podelili dvojno štipendijo za vsa leta šolanja. Razpis kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2017/2018 je objavljen na spletni povezavi http://www.rlv.si/si/za-medije/sporocila-za-medije?id=1687.

Premogovnik Velenje se aktivno vključuje v učni proces. Upravičeno smo lahko ponosni na to, da je naš model partnerstva med podjetjem in šolo postal eden od vzorčnih modelov pri pripravi novega zakona o vajeništvu. 

Objavljeno: 16-06-2017