Obeležimo skupaj dan rudarjev

Rudarski praznik bomo zaznamovali v soboto, 1. julija 2017, ob 18. uri, ko bo na Mestnem stadionu Velenje izveden 57. Skok čez kožo. Praznik rudarjev se bo začel z budnicami Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, ob 17. uri pa se bodo uniformirani rudarji zbrali na Titovem trgu v središču Velenja, od koder bodo ob 17.30 krenili proti stadionu.

Tako kot že dve leti do zdaj bo po prireditvi na parkirišču pod Galactico družabno srečanje zaposlenih v družbah Skupine Premogovnik Velenje in upokojencev Skupine PV.

V ta namen bodo družbe v Skupini Premogovnik Velenje (PV, HTZ Velenje, RGP, PV Invest in Sipoteh) vsakemu zaposlenemu donirale bon za malico. Le-ta bo pripet v kuverti skupaj s plačilnim listom za maj, in sicer na zadnji strani. Bon bo mogoče porabiti samo na družabnem srečanju po Skoku čez kožo. 

Malico na družabnem srečanju bo možno dobiti na podlagi prejetega bona ali z gotovinskim plačilom.

Uniformirani rudarji bodo v času zbora za parado prejeli tudi bon za pijačo, ki ga bodo lahko za pivo unovčili na za to predvidenem razdelilnem mestu ob stadionu in tudi v šotoru na prireditvenem prostoru.

Upokojeni rudarji bodo lahko bone za malico z osebnim dokumentom prevzeli v Stekleni direkciji od 19. do 21. junija med 7. in 15. uro. Bon bo možno unovčiti zgolj na dan prireditve.

Srečanje delovnih jubilantov in jubilantov jamske reševalne čete bo v soboto, 1. julija, z začetkom ob 10. uri v Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje.

Prijazno vabljeni!

Objavljeno: 14-06-2017