Na obisku v Premogovniku Velenje generalni direktor HSE

V četrtek, 25. maja 2017, je Premogovnik Velenje obiskal generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Matjaž Marovt. Gosta je sprejel predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob s sodelavci.

Gostu so predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob in direktorji družb HTZ, RGP in PV Invest predstavili aktualno problematiko družb in razvojne načrte, po predstavitvi pa si je ogledal še remontne delavnice – strojni in elektro remont, prezračevalni jašek NOP2 in področje sanacije ugreznin.

V sredo, 24. maja, se je poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne v Premogovniku Velenje sestalo tudi s socialnimi partnerji na skupnem posvetovanju v zvezi s preoblikovanjem družbe Premogovnik Velenje iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo.

Objavljeno: 26-05-2017