Obvestilo delničarjem Premogovnika Velenje

Spoštovani delničarji!

Družba Premogovnik Velenje, d. d., je v septembrski številki Rudarja (št. 4/2016) seznanila delničarje, da se s 1. 1. 2017 formalno ukinjajo registrski računi, ki jih vodi Centrala klirinško depotna družba (KDD). Hkrati je seznanila delničarje o sprejemu skupščinskega sklepa: »Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.« 

Ker je skupščina pooblastila glavnega delničarja, da po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register, skladno z določili Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), vloži zahtevo in sklene pogodbo o prenosu delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja, je družba v izogib stroškom, ki bi delničarjem lahko nastali z morebitnim odpiranjem trgovalnih računov, predlagala, da s temi aktivnostmi počakajo in da bodo obveščeni o nadaljnjih postopkih. 

Družba je na podlagi omenjenega skupščinskega sklepa pri pristojnem sodišču vložila predlog za vpis sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register, vendar je registrsko sodišče s sklepom postopek prekinilo. Nekateri manjšinski delničarji namreč sprejetemu sklepu o prenosu delnic nasprotujejo in s tem preprečujejo njegovo izvršitev. Dokler postopek vpisa sklepa v sodni register, ki je sedaj v pritožbeni fazi, ne bo zaključen, ne moremo podati nobenih konkretnih informacij. 

Zaradi navedenih okoliščin je bilo dne 9. 11. 2016 na portalu družbe objavljeno novo obvestilo s ponovnim opozorilom, da se na podlagi ZNVP-1 v začetku prihodnjega leta za fizične osebe ukinjajo registrski računi pri KDD. Delničarji so bili hkrati tudi obveščeni, da se postopek izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe po vsej verjetnosti ne bo zaključil do 1. januarja 2017. V ta namen smo jih pravočasno obvestili, da naj  sprejmejo  odločitev glede razpolaganja z delnicami kot vsi preostali delničarji. Po javno dostopnih podatkih se mora namreč do konca leta okoli 220.000 delničarjev odločiti, kaj bodo storili z delnicami, ki so jim iz obdobja lastninskih certifikatov ostale na teh računih. 

Kaj je s finančnega vidika za delničarja najbolj smiselno oz. ugodno, pa se mora delničar odločiti sam.  

Za lažjo odločitev sporočamo, da so v Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pripravili celostno primerjavo stroškov borznih hiš, ki delujejo na območju Republike Slovenije in imajo dovoljenje za opravljanje storitev z vrednostnimi papirji, ter tudi pregled ostalih možnosti, ki jih imajo delničarji na razpolago. Podano obvestilo je informativne narave, oblikovano na podlagi javno dosegljivih podatkov o omenjeni tematiki.

Objavljeno: 18-11-2016