Obvestilo imetnikom delnic z oznako RLVG

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih med drugim določa ukinitev registrskih računov za fizične osebe do 1. januarja 2017.

Večina imetnikov vrednostnih papirjev je z dopisom KDD že prejela informacijo o tem, koliko in katere vrednostne papirje imajo na registrskem računu. 

Ocenjujemo, da se postopek izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe Premogovnik Velenje d.d. ne bo zaključil do 1. januarja 2017, zaradi česar obstaja možnost, da večinski delničar ne bo mogel odkupiti vaših delnic do 1. januarja 2017.

Vsak posameznik sam odloča o razpolaganju s svojimi delnicami.

Več o ukinitvi registrskih računov in možnosti razpolaganja z vrednostnimi papirji lahko preberete na www.kdd.si.

Objavljeno: 09-11-2016