V Premogovniku Velenje v mesecu požarne varnosti taktična vaja

V Premogovniku Velenje smo v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvedli taktično gasilsko vajo. Vajo smo pripravili v četrtek, 20. oktobra 2016, na objektu Klasirnica na glavnem odvoznem traku 10. Poleg Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje je v vaji sodelovalo še Prostovoljno gasilsko društvo Velenje. 

Predpostavka vaje je bil izbruh požara v premogovniškem objektu Klasirnica, preko katerega poteka transportni sistem za izvažanje izkopane premogove rude iz jamskih delovišč na površino. Transportni sistem zajema tudi transport in drobljenje premoga preko Klasirnice do deponije Termoelektrarne Šoštanj. V objektu sta bili ujeti dve osebi – ena z odprtim zlomom noge, druga nezavestna in s poškodovano glavo. Gasilci so požar uspešno pogasili in osebi pravočasno rešili. Namen vaje je bil preveriti delovanje sodelujočih gasilskih enot, njihovo organiziranost in tehnično opremo, številčno in časovno odzivnost operativnih članov, možne načine alarmiranja ter preveriti usposobljenost varnostnikov družbe HTZ v izrednih razmerah.

»Uspešno izpeljana vaja je razlog, da smo lahko ponosni in zadovoljni z opravljenim delom. Hitro in učinkovito ukrepanje članov društva je  rezultat nenehnega nadgrajevanja znanja, krepitve usposobljenosti in sledenja tehničnim napredkom,« je ob koncu vaje povedal poveljnik Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje Boris Špeh in dodal: »Potrudili se bomo, da bomo s svojim delom tudi v prihodnje upravičili zaupanje, ki nam ga izkazujejo ljudje in podjetje.«

Vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja mag. Bogdan Makovšek je sodelujočim čestital za uspešno izvedeno vajo: »Že nekaj let spremljamo delo vašega društva in z veseljem opažamo, da iz leta v leto napredujete. Pogosto vam narava ne prizanaša, velikokrat pa je posredi tudi človeška napaka, toda ne glede na razlog zmeraj priskočite na pomoč. Želim vam čim manj intervencij in čim več usposabljanj.« Po vaji je povedal: »Ponosen sem, da imamo v svojih vrstah odlično gasilsko ekipo, ki se s svojim izjemnim delom vedno znova dokazuje. Poleg njih so pomemben del podjetja tudi dobro izurjeni člani Jamske reševalne čete in Služba za varnost in zdravje pri delu, saj sta ti dve področji eden ključnih strateških ciljev Premogovnika Velenje. Vse zaposlene nenehno opozarjamo in ozaveščamo o pravilnem in varnem delu v skladu s predpisi in navodili. Kontinuirano izvajamo dodatna usposabljanja in preko vseh internih medijev poudarjamo pomen pravilnega in varnega dela.«

Korenine gasilstva Premogovnika Velenje segajo v leto 1932. Dobro izurjeno Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo danes šteje petdeset članov, od tega 29 operativnih gasilcev. Njihova osnovna naloga je strokovno izpopolnjevanje gasilcev ter zagotavljanje tehnične in operativne sposobnosti za gasilska posredovanja tako na območju Premogovnika Velenje kot tudi na celotnem območju občin Velenje in Šoštanj. V okviru Gasilske zveze Šaleške doline delujejo kot edino industrijsko gasilsko društvo. 

Objavljeno: 21-10-2016