Reševalna vaja na jašku NOP II

Člani Jamske reševalne čete, v kateri je zbranih več kot sto najbolj usposobljenih sodelavcev Premogovnika Velenje, svojo usposobljenost in pripravljenost vseskozi izkazujejo tudi z rednimi vajami in različnimi testiranji. V sredo, 19. oktobra 2016, so v sklopu rednega preverjanja reševalcev za delo z nameščenimi dihalnimi aparati izvedli reševalno vajo ob morebitni nezgodi na delovišču novega zračilnega jaška NOP II. V tokratni vaji so poleg reševalcev Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje sodelovali tudi reševalci Gorske reševalne službe – postaja Celje.

Predpostavka nezgode je bil vdor metana na dnu delovišča jaška na njegovi trenutni globini 332 metrov, pri katerem si je eden delavec zlomil stegnenico. Potrebna je bila mobilizacija poškodovanca in transport na površje z uporabo dvigala. Vzporedno z reševanjem ponesrečenca je ekipa Gorske reševalne službe izvedla ogled pohodnega dela jaška, po katerem bi ob izpadu vertikalnega transportnega sistema poškodovanega delavca morali reševati z uporabo vrvne tehnike.

Rudarski in gorski reševalci so na jašku NOP II sodelovali že ob njegovih pripravljalnih delih leta 2011, ko so v takratni skupni reševalni vaji prikazali postopek reševanja iz globin jaška. Takratna predpostavka vaje reševanja je bil padec delavca v jašek.

Novi zračilni jašek NOP II je še vedno v fazi izgradnje, njegova trenutna globina je 332 metrov. Do končnih 388 metrov manjka še 56 metrov. Ko bo končan, bo služil prezračevanju večjega dela jame Premogovnika Velenje.

Objavljeno: 20-10-2016