Taktična vaja v Premogovniku Velenje

V Premogovniku Velenje vsako leto v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvedemo taktično gasilsko vajo. Ta bo letos v četrtek, 20. oktobra 2016, na objektu Klasirnica na glavnem odvoznem traku 10. Poleg Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje bo v vaji sodelovalo še Prostovoljno gasilsko društvo Velenje. 

Predpostavka vaje je izbruh požara v premogovniškem objektu Klasirnica, preko katerega poteka transportni sistem za izvažanje izkopane premogove rude iz jamskih delovišč na površino. Transportni sistem zajema tudi transport in drobljenje premoga preko Klasirnice do deponije Termoelektrarne Šoštanj. Poškodovani bosta dve osebi – ena z odprtim zlomom noge, druga nezavestna in s poškodovano glavo. Namen vaje bo preveriti delovanje sodelujočih gasilskih enot, njihovo organiziranost in tehnično opremo, številčno in časovno odzivnost operativnih članov, možne načine alarmiranja ter preveriti usposobljenost varnostnikov družbe HTZ v izrednih razmerah.

Objavljeno: 18-10-2016