56. Skok čez kožo v Velenju

Rudarji medse sprejeli 46 novincev

Velenje se je v soboto, 2. julija 2016, znova odelo v rudarske barve, ko so na Mestnem stadionu izvedli že 56. Skok čez kožo. Po starem običaju so v rudarski stan sprejeli 46 novincev. Večtisočglavo množico je uvodoma pozdravil predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. 

Svečana prireditev se je začela na Titovem trgu v središču Velenja, od koder je parada uniformiranih rudarjev pod vodstvom komandanta mag. Matjaža Koželja krenila proti Mestnemu stadionu. Po osrednjem dogodku se je srečanje zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje in upokojencev nadaljevalo ob Mestnem stadionu.

»Letos obeležujemo 55 let skokov čez kožo in ponosni smo na to. Ko gledam novince, se tudi sam spominjam svojega skoka v rudarski stan. Takratni časi so bili precej drugačni, toda moramo si priznati, da tudi v preteklosti ni bilo vse lahko, da smo že pred desetletji šli skozi turbulentna obdobja in da se je že takrat govorilo o prestrukturiranju družbe,« je povedal mag. Ludvik Golob. »Sam verjamem, da ima Premogovnik Velenje pred seboj lepo prihodnost. In pri tem računamo na vas, fantje, ki danes stojite pred nami v avditoriju, in na vse tiste, ki bodo še prišli za vami. Zato kot družbeno odgovorno podjetje svoje kadre še vedno štipendiramo in jih, kolikor hitro je to mogoče, v jami in na jamskih deloviščih tudi zaposlimo. Zavedamo se namreč, da je kvalitetno praktično izobraževanje, za katerega poskrbimo v Premogovniku in na Šolskem centru Velenje, pogoj za hitro oz. takojšnjo vključitev novozaposlenih rudarjev v naš delovni proces. V letošnjem letu smo tako v jami že zaposlili 25 mladih fantov, zaradi povečanega obsega del pri izvajanju pristopnih objektov za prezračevalni jašek pa do konca leta načrtujemo še nekaj zaposlitev.«

Predsednik uprave Premogovnika je ob tem nanizal tudi nekaj rezultatov, ki jih je uspelo Premogovniku Velenje doseči v letu od lanskega praznovanja dneva rudarjev kljub zahtevnim razmeram: »Vsi skupaj smo lahko zadovoljni, da smo v prvih šestih mesecih tega leta tako v Premogovniku Velenje kot na ravni Skupine poslovali pozitivno. S tem smo pokazali, da se zavedamo, da je bilo zniževanje vseh stroškov nujen ukrep, podpis dogovora o obvladovanju stroškov dela pa velik dosežek, saj pomeni iskanje skupnih rešitev za uspešno sanacijo celotne Skupine. Vesel sem, da je bila tudi proizvodnja premoga v dosedanjem obdobju skladna z začrtanim planom.«

Naziv častnega skakalca je letos pripadel mag. Ivanu Marinu, dolgoletnemu dirigentu Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, ki pa se prireditve zaradi zdravstvenih razlogov ni mogel udeležiti.

V tem šolskem letu je na Šolskem centru Velenje končalo izobraževanje 46 dijakov in študentov, in sicer 14 geostrojnikov rudarjev, 14 geotehnikov, inženir rudarstva in geotehnologije in 17 dijakov elektro-strojne smeri. 

Vsako leto med njimi izberemo pet najboljših dijakov štipendistov, ki bodo kot prvi iz svoje generacije dobili zaposlitev v Premogovniku Velenje. Eden najboljših iz svoje generacije je Matej Prosenjak, dijak Šole za rudarstvo in varstvo okolja, ki je povedal, da ko je prišel iz osnovne šole v Šolo za rudarstvo in varstvo okolja, je bilo zanj vse novo – tako učitelji kot sošolci. Sčasoma je spoznal, da se je odločil za pravi poklic, saj se mu zdi delo pod zemljo zelo zanimivo. Z učitelji so se dobro razumeli in tudi s sošolci so se spoprijateljili. 

»Ko sem šel prvič v jamo, sem spoznal, da sem se pravilno odločil. Praksa je potekala v Premogovniku Velenje pod mentorstvom inštruktorjev. Ti so svoje znanje delili z nami z namenom, da bomo postali dobri rudarji, sposobni delati v jami. Tudi glede varnosti je bilo dobro poskrbljeno, saj je štiri dijake nadzoroval en inštruktor. Najbolj všeč mi je bilo v tretjem letniku, saj smo imeli prvo polletje samo praktični pouk. V tem času si lahko dobil štipendijo v višini tudi več kot 300 EUR na mesec, saj je bil zajet jamski dodatek, štipendija za odličen uspeh ter dodatek za pridno delo na praksi. Če pa si ob koncu šolanja še med petimi najboljšimi dijaki s svoji generaciji, si med prvimi, ki boš dobil zaposlitev v Premogovniku Velenje«.

V Velenju smo do zdaj v rudarski stan sprejeli 3701 novinca. Skupaj z njimi bomo gradili prihodnost in ohranjali rudarsko tradicijo. 

Požrtvovalnost in nesebično tovarištvo ter neomajna vera v rudarsko slogo in medsebojno pomoč so čez stoletja med rudarji izoblikovali posebno vez, ki je ustvarila skupnost s posebnimi simboli in običaji. Med slednje sodi poseben običaj sprejemanja novincev v rudarski stan, bolj znan kot »skok čez kožo«. Slavnostni sprejem v rudarski stan doživijo novinci na slovenski rudarski praznik 3. julija, prvi takšen sprejem v Velenju so pripravili leta 1961.

Objavljeno: 02-07-2016