Premogovniku Velenje dve srebrni priznanji za najboljše inovacije SAŠA regije v letu 2015

Prisotne je uvodoma nagovorila dr. Cvetka Tinauer, predsednica Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, ki meni, da si »inovatorji in inovacije v družbi zaslužijo posebno mesto. Tisti, ki se vsakodnevno ukvarjajo z inoviranjem, skrbijo za nenehen razvoj in posledično za življenja mnogih ljudi.«  Igor Zorko, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije je poudaril, da se »svet okoli nas spreminja na način, da on namesto nas vzpostavlja nove pogoje in nove izzive. Mi se skušamo prilagajati temu svetu, novemu okolju z novimi rešitvami.« Dodal je, da podelitev nagrad najboljšim inovacijam pomeni eno od spodbud za inovativno razmišljanje.

O sistemu spodbujanja inovacij je Bojan Stropnik, vodja Razvojnega področja v Premogovniku Velenje, povedal: »V Premogovniku Velenje smo pred desetletjem nadgradili obstoječi sistem inovacij, ki je tudi elektronsko podprt. Podjetje smo razdelili na skupine, v vsaki izmed njih je promotor inovacijske dejavnosti. Vsako leto imamo blizu 200 predlogov za izboljšavo, veliko je realiziranih. V 140-letih delovanja družbe se je na področju pridobivanja premoga zgodilo precej sprememb. Do sredine 80. let prejšnjega stoletja smo v premogovniku premog odkopavali na klasičen način. Danes imamo vrhunsko metodo odkopavanja, lastno Velenjsko odkopno metodo, ki je prepoznavna po vsem svetu. To je dosežek znanja zaposlenih v vseh strokovnih službah in upam, da bomo to znanje znali uporabiti tudi v prihodnje.«

V Skupini Premogovnik Velenje se lahko pohvalimo z dvema nagrajenima inovacijama.

Nosilca s srebrom nagrajene inovacije Premogovnika Velenje Metoda merjenja zračilnih parametrov na glavnih ventilatorjih sta Rado Gregorc in Sašo Ovniček. Obrazložitev projekta: Merilna metoda omogoča ugotovitev napak v sistemu in pravočasno servisiranje, uravnavo in ponovno nastavitev parametrov na pravilne vrednosti. Metoda nima škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje. Omogoča varno delo v procesu pridobivanja premoga, optimalno nastavitev glavnih ventilatorjev in velik prihranek pri porabi energije.

Nosilci s srebrom nagrajene inovacije družbe HTZ Medtirna zapora z mehkim zaviranjem so Janko PajerŠtefan Miheljak in Anton Krančan. Obrazložitev projekta: Na tirnih dovozih do jaška so vgrajene tirne blokade z dvižnimi vertikalnimi odbijači in mehanskih aktiviranjem. Inovacija omogoča zaustavljanje transportnih vozičkov s pomočjo klinaste blokade. Med talne tire sta vgrajeni stranski omejevali, ki se zapirajo in odpirajo s škarjastim mehanizmom. Nov način zaviranja je pripomogel k večji humanizaciji dela.

Operacijo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Objavljeno: 01-06-2016