Generalni direktor GZS obiskal Premogovnik Velenje

Med delovnim obiskom o zakonodaji na področju upokojevanja in kolektivnih pogodbah

V petek, 4. marca 2016, je v Premogovniku Velenje potekal delovni obisk, ki so se ga udeležili generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) mag. Samo Hribar Milič, izvršni direktor GZS Goran Novković, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) mag. Franci Kotnik in predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer. Goste je sprejela Uprava Premogovnika Velenje in direktorja družb HTZ in PV Invest, ki so ob tej priložnosti predstavili delovanje Skupine Premogovnik Velenje in probleme, s katerimi se v družbah srečujejo. 

»Premogovnik Velenje se v skladu z Načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja osredotoča na osnovno dejavnost, pri čemer želimo poudariti, da saniranje degradiranih površin podjetje financira iz proizvodnje premoga brez pomoči iz državnega proračuna,« je povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob in dodal, da tega bremena ne želijo prelagati na državo, vendar si želijo nekoliko več sodelovanja s strani pristojnih institucij. »Električna energija, proizvedena iz fosilnih goriv, v tem trenutku brez pomoči države ne more biti konkurenčna. Šaleška dolina v primerjavi z nekaterimi drugimi okolji tovrstnih sredstev ne prejema.«

Problematiko upokojevanja v Premogovniku Velenje je izpostavila članica Uprave mag. Mojca Letnik: »Svojevrstno težavo pri organiziranju poslovanja in tudi izvajanju vseh postopkov racionalizacije nam predstavlja delovnopravna zakonodaja, ki ne spodbuja pravočasnega upokojevanja. Do konca tega leta bo v Premogovniku Velenje 98 zaposlenih imelo pogoje za upokojitev, do dejanskega upokojevanja pa ne pride. Zaradi tega tudi ne moremo zaposlovati mladih kadrov, kar bo v zelo kratkem času ponekod povzročilo skoraj celoten izpad generacije. Ker vnaprej ne vemo, kdaj se bo zaposleni upokojil, je otežkočen tudi prenos strokovnega in specifičnega znanja ter s tem povezano planiranje razvoja kadrov.«

Med delovnim obiskom so se dotaknili tudi vprašanja kolektivnih (tako podjetniških kot panožnih) pogodb, ki sta v veljavi od leta 1996. »Časi so se od takrat že močno spremenili, nihče pa se še ni korenito lotil spreminjanja teh pogodb, kar bi bilo nujno, če želimo biti konkurenčni na trgu dela,« je povedal mag. Golob. »Na ravni panoge so se sicer pogajanja že začela, vendar so zastala. Četudi bi želeli v tem času sami spremeniti kolektivno pogodbo, še vedno veljajo določila iz branžne pogodbe, v kolikor je ta za zaposlene ugodnejša, tako da smo tudi pri tem zelo omejeni.«

»Iz tega, kar ste nam predstavili, je razvidno, da se soočate z zelo zapleteno situacijo, zaradi česar je potrebno biti precej vztrajen in tudi inovativen pri iskanju rešitev. Pri svoji razvojni strategiji potrebujete razumevanje širše javnosti – tako notranje kot tudi zunanje, lokalne skupnosti in države,« je povzel generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič. Povedal je še, da trendi napovedujejo, da bodo cene električne energije tudi v naslednjih letih še vedno precej nizke, zato za stabilno preskrbo Slovenije potrebujemo nacionalno strategijo na tem področju in ne podjetniških. »V reševanje tega vprašanja bi morali vključiti tako pristojne zbornice, kot tudi vlado in poslance. Kar se upokojevanja tiče, sistemsko reševanje ni možno, poiskati bi bilo potrebno podobne rešitve, kot so jih v javni upravi. Treba bi bilo sprejeti predpis, ki bi to urejal za Premogovnik.«

Objavljeno: 08-03-2016