Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje odlično usposobljena

Člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje so v decembru na zadnji reševalni vaji v lanskem letu preverjali svojo odzivnost in usposobljenost. Čeprav je bilo tudi to preverjanje zgolj v obliki vaje oz. simulacije resnične nesreče, so vnovič dokazali, da so zelo dobro pripravljeni in usposobljeni za vsakršno posredovanje. 

Varnost in zdravje pri delu sta ključna strateška cilja Premogovnika Velenje, zato varnemu delu in preprečevanju nezgod že od nekdaj posvečamo veliko pozornost. To nedvomno dokazuje tudi trend upadanja nezgod in nevarnih dogodkov. Kljub temu se zavedamo, da delo v jami še vedno poteka v specifičnih razmerah, zato naravnih dejavnikov kljub sodobni tehnologiji ni mogoče napovedati vnaprej.

»Ponosni smo, da imamo v našem delovnem okolju skrbno izbrane in usposobljene posameznike, ki so ob izrednih in nevarnih dogodkih vedno pripravljeni pomagati. Veseli smo, da resnejših akcij v zadnjih letih ni več toliko, kot jih je bilo v preteklosti. Prepričan sem, da si nihče od nas, ki se odpravljamo na delo nekaj sto metrov globoko pod zemljo, ne želi kakršnihkoli nepredvidenih dogodkov, a je v Premogovniku Velenje – predvsem zaradi specifike naše dejavnosti – do njih prišlo kar nekajkrat. Takšna je žal narava našega dela, a nanjo smo in moramo biti pripravljeni,« je člane Jamske reševalne čete nagovoril predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob.

Analizo vaje, ki je potekala v jami Premogovnika Velenje, je podal vodja Proizvodnje in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje mag. Bogdan Makovšek, ki je obenem tudi vodja Jamske reševalne službe. Povedal je, da je vaja v celoti uspela. »Vse poškodovane smo pravočasno oskrbeli, jim nudili prvo pomoč ter jih po ustaljenih poteh spravili na površje in nato na nadaljnje zdravljenje v zdravstvene centre.«

Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje danes šteje 107 najbolj usposobljenih rudarjev in drugih zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje. Ti so v preteklosti poleg akcij, ki so jih izvedli v Premogovniku Velenje, kar nekajkrat posredovali tudi zunaj matične družbe. Pomagali so tudi v drugih rudnikih, premogovnikih in podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini. Že več kot 108 let pa so steber varnosti v Premogovniku Velenje.

Objavljeno: 11-01-2016