Časopis Rudar – Pustili smo sledi

Čas kot peščena ura polzi mimo nas. Leto se je komaj začelo in že je tukaj njegov konec. Tukaj pa je tudi zadnja številka časopisa Rudar v letu 2015. V uvodniku je svoje razmišljanje o iztekajočem letu podal predsednik Uprave, ki je prepričan, da smo pustili sledi.

Ob koncu leta smo naredili povzetek celotnega dogajanja pri letošnji proizvodnji premoga in preverili kakšne so napovedi za prihodnje leto. Odgovore smo dobili od vodje Proizvodnje in glavnega tehničnega vodje. V rubriki Z delom se vse doseže smo zapisali tudi o reševanju zruška v južni zračilni progi, o odlično usposobljeni Jamski reševalni četi PV, ki je imela prvo nedeljo v decembru zadnjo vajo ter o uspešnem izvažanju rudarskega znanja. Preberete si lahko o uradno končanem mednarodnem projektu Pametna električna omrežja v premogovnikih in ključnih dogodkih, ki so se zgodili v Skupini Premogovnik Velenje v tem letu.

Rubriko Podjetje smo ljudje zapolnjujejo novoletne poslanice socialnih partnerjev ter zahvale in dobre želje društev, ki delujejo pod našim okriljem. V sodelovanju s Šolo za rudarstvo in varstvo okolja Šolskega centra Velenje smo pripravili dan odprtih vrat za devetošolce, nadaljujemo pa s predstavitvijo rudarskih poklicev, tokrat poklica geostrojnik rudar. Prvič smo organizirali interaktivni spletni seminar ter se pogovarjali s sodelavcem, ki meni, da se z dobro voljo in delom marsikaj doseže.

Strojni remont podjetja HTZ je v tem letu popravil in obnovil kar 282 kompletov sekcij in druge odkopne opreme. O tem in o številnih uspešnih poslih družbe RGP si lahko preberete v rubriki Skupina Premogovnik Velenje. V njej tudi o uspešnem letu Centra starejših Zimzelen.

Tretji polčas začenjamo z zapisom o potovanju skozi čas, dežele in glasbene zvrsti. Bili smo namreč na abonmajskem koncertu naših godbenikov, skupaj s člani Harmonikarskega orkestra Barbara PV pa smo se s harmoniko podali na rajžo. Zapisali smo še o praznovanju godu sv. Barbare v bližnjih krajih ter 11. teku sv. Barbare.

Objavljeno: 23-12-2015