Prireditev ob prazniku svete Barbare, zavetnice rudarjev

S prireditvijo ob prazniku svete Barbare, ki goduje 4. decembra, v Premogovniku Velenje zaznamujemo zavedanje, da je znanje gibalo vsakega napredka – tako posameznika kot družbe. Je orodje za osebni razvoj in za razvoj družbe.

 Danes sta znanje in usposobljenost zaposlenih ključnega pomena za prihodnost podjetja. Ta je seveda v veliki meri odvisna tudi od kakovosti izobraževanja in usposabljanja ne samo v izobraževalnem sistemu, ampak tudi na delovnih mestih. 

V Premogovniku Velenje že vrsto let dan sv. Barbare počastimo s slovesno podelitvijo priznanj sodelavcem, ki so ob delu pridobili višje stopnje izobrazbe, saj zavetnico rudarjev v našem okolju povezujemo tudi s stalnim napredkom in izobraževanjem. 

Lani smo se zaradi zahtevnih razmer odločili, da posebnega dogodka ob tem ne izvedemo, zato smo letos podelili priznanja tako lanskim kot letošnjim diplomantom s končano vsaj sedmo stopnjo izobrazbe.

 »Danes je za vse nas, ki smo povezani z rudarskim poklicem, prav poseben dan,« je zbrane nagovoril predsednik Uprave mag. Ludvik Golob in čestital vsem lanskim in letošnjim diplomantom, magistru in doktorjema. »Kljub zahtevni situaciji, v kateri smo, ter raznim pritiskom z vseh strani, bomo obujanje večstoletne tradicije in naših rudarskih navad v Premogovniku Velenje nadaljevali tudi v prihodnje. Temu se ne želimo in se tudi ne bomo odpovedali. Tako kot je bila Barbara zvesta svoji ideji in prepričanju, smo svojemu poklicu in poslanstvu zvesti tudi rudarji.«

Kako težak in nepredvidljiv je knapovski kruh, smo v Premogovniku Velenje v preteklosti že velikokrat spoznali. Zadnji dve leti pa sta za nas še posebej zahtevni, saj se ob težkem finančnem položaju srečujemo tudi z velikimi težavami pri proizvodnji premoga.

 »Marsikdo nam želi očitati, da smo z varčevalnimi ukrepi zanemarili varnost v naši jami, kar pa nikakor ne drži,« je poudaril mag. Golob, »varnost in zdravje pri delu sta ključna strateška cilja Premogovnika Velenje, zato preprečevanju nezgod posvečamo veliko pozornosti. Vsi skupaj pa se moramo zavedati, da delo v jami še vedno poteka v specifičnih razmerah in da naravnih dejavnikov kljub sodobni tehnologiji ni mogoče napovedati vnaprej. Se pa lahko ob tej priložnosti naši zavetnici spet še posebej priporočamo, da nas čuva in odvrne od najhujših scenarijev.« Stari modrec in filozof Seneka je nekoč dejal, da »spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja pa od znotraj, a le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj«. Znanje je vrednota, ki jo moramo ves čas negovati in nadgrajevati. Vse, kar znamo, naše veščine in spretnosti, so naše konkurenčne prednosti in zato naj bo motiviranje sodelavcev, iskanje znanja ter usvajanje novih spretnosti naša stalna, vseživljenjska naloga.

Objavljeno: 16-12-2015