V Premogovniku Velenje v mesecu požarne varnosti taktična gasilska vaja

V Premogovniku Velenje smo tako kot vsa leta do zdaj v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvedli taktično gasilsko vajo. Vaja je bila v četrtek, 15. oktobra 2015, v skladišču podjetja. Poleg Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje je v vaji sodelovalo še Prostovoljno gasilsko društvo Velenje.

Predpostavka vaje je bil izbruh požara v skladišču Premogovnika, kjer sta bili ujeti dve osebi – ena z zvinom noge in poškodbo obraza, druga ujeta v dvigalu z zlomljeno nogo. Gasilci so požar uspešno pogasili in osebi pravočasno rešili. Namen vaje je bil preveriti delovanje sodelujočih gasilskih enot, njihovo organiziranost in tehnično opremo, številčno in časovno odzivnost operativnih članov ter možne načine alarmiranja.

»Vaja je bila uspešna,« jo je na kratko strnil poveljnik Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje Boris Špeh in dodal: »Zelo sem zadovoljen s hitrim in učinkovitim ukrepanjem naših članov, kar je rezultat vaj čez celo leto. Ponovno smo pokazali dobro sodelovanje tako med nami kot tudi med sodelujočim društvom. Vsi so se zelo izkazali.«

Vodja Proizvodnje in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje mag. Bogdan Makovšek je sodelujočim čestital za uspešno izvedeno vajo. Po vaji je povedal: »Varstvo in zdravje pri delu je eden ključnih strateških ciljev Premogovnika Velenje. Vse zaposlene nenehno opozarjamo in ozaveščamo o pravilnem in varnem delu v skladu s predpisi in navodili. Kontinuirano izvajamo dodatna usposabljanja in preko vseh internih medijev poudarjamo pomen pravilnega in varnega dela. Velik poudarek je tudi na dobro organiziranem in koordiniranem delu. Veliko pozornost posvečamo doslednemu izvajanju nadzora nad pravilnim in varnim delom v skladu z zakonodajo.«

Pomembnosti društva se vodstvo podjetja zaveda, saj poleg dobro izurjene Jamske reševalne čete in Službe za varnost in zdravje pri delu potrebuje kakovostno in dobro opremljeno gasilsko četo, ki po potrebi zna in zmore posredovati.

Korenine gasilstva Premogovnika Velenje segajo v leto 1932. Dobro izurjeno Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo danes šteje štirideset članov. Njihova osnovna naloga je strokovno izpopolnjevanje gasilcev ter zagotavljanje tehnične in operativne sposobnosti za gasilska posredovanja tako na območju Premogovnika Velenje kot tudi na celotnem območju občin Velenje in Šoštanj. V okviru Gasilske zveze Šaleške doline delujejo kot edino industrijsko gasilsko društvo.

Objavljeno: 16-10-2015