Premogovnik Velenje gosti srečanje konzorcija evropskega razvojnega projekta M-SMARTGRID

Premogovnik Velenje v okviru izvajanja mednarodnega projekta »Pametna električna omrežja v premogovnikih (Mining Smart Electrical Grids)« 14. in 15. oktobra 2015 gosti koordinacijsko srečanje članov projektnega konzorcija.

Konzorcij, v katerem Premogovnik Velenje sodeluje kot partner, je leta 2012 prijavil na razpis Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (RFCS) projekt »Pametna električna omrežja v premogovnikih (Mining Smarrt Electrical Grids)«, s kratico M-SMARTGRID. Projekt, ki je bil izbran za sofinanciranje, teče od julija 2013 in bo trajal tri leta. Partnerji v projektu so premogovniki, proizvajalci tehnološke opreme in raziskovalne ustanove iz petih držav Evropske unije (Nemčije, Španije, Poljske, Velike Britanije in Slovenije). Vrednost celotnega projekta je 2,8 milijona evrov. Delež Premogovnika Velenje je 178.000 evrov. Cilj projekta M-SMARTGRID je uvedba pametnih električnih omrežij v premogovnikih.

»V okviru projekta je predviden razvoj modela električnega omrežja, ki bo upošteval lokalne zakonske zahteve, tarifne sisteme, cenovno politiko in druge specifične zahteve,« je povedal vodja projekta v Premogovniku Velenje mag. Boštjan Škarja. »V okviru projekta bodo razviti tudi senzorji in aktuatorji, ki bodo omogočali popoln nadzor nad jamskimi električnimi omrežji in upravljanje z njimi. Del raziskav v projektu bo namenjen tudi preučitvi možnosti napajanja oddaljenih jamskih predelov preko izdelanih jamskih vrtin in s tem racionalizaciji jamskega električnega omrežja.

Premogovnik Velenje v okviru izvajanja projekta in v skladu s pogodbo (Grant Agreement) gosti dvodnevno koordinacijsko srečanje. V sredo, 14. oktobra, poteka srečanje na Golteh, kjer bodo člani projektnega konzorcija predstavili dosedanje delo na projektu in se dogovorili za nadaljnje dejavnosti, v četrtek, 15. oktobra, pa je predviden ogled Premogovnika Velenje.

Objavljeno: 14-10-2015