Premogovnik Velenje prodaja tudi poslovni delež v družbi PLP

Skupina Premogovnik Velenje je že pred časom zagnala proces javnega zbiranja ponudb z naslova dezinvestiranja poslovno nepotrebnega premoženja. Postopki dezinvestiranja so v polnem teku, imamo kar nekaj zavezujočih ponudb s strani potencialnih kupcev za Hotel Barbara v Fiesi, Center starejših Zimzelen v Topolšici in dejavnost družbe Gost, s katerimi pa se še pogajamo. Proces odprodaje Hotela Oleander v Strunjanu, Vile Široko v Šoštanju in poslovnega prostora Šmartno ob Paki še teče. Premogovnik Velenje je v petek, 25. septembra, v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavil tudi razpis za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi PLP, ki se izteče 20. novembra 2015.

Premogovnik Velenje je v dogovoru z družbenikoma podjetjem Bell in Poštno banko Slovenije objavil javno povabilo k zbiranju ponudb za prodajo 100-odstotnega deleža družbe PLP. Velenjski Premogovnik ima v podjetju 26-odstotni delež, druga dva družbenika pa vsak po 37-odstotni poslovni delež. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani družbe na naslovu http://www.rlv.si/si/1419. Dodatne informacije na naslovu robert.kozar@rlv.si.

Družba PLP je bila ustanovljena leta 1991 z namenom, da oskrbuje Premogovnik Velenje z vsemi potrebnimi lesnimi izdelki. Spada v delovno intenzivno panogo in v celoti deluje na primarni predelavi lesa, kot so program jamskih opažev, gradbeni in konstrukcijski les, pragovi in proizvodnja lesne biomase. Deluje tako na slovenskem kot na drugih trgih Evropske unije in nekdanje Jugoslavije.

Vsi podatki za poslovno nepotrebno premoženje, ki je predvideno za dezinvestiranje, so bili ali še bodo postopoma objavljeni v Uradnem listu RS, na spletnih straneh družbe Premogovnik Velenje in na nekaterih mednarodnih portalih.

Za prodajo predvidene nepremičnine družb v Skupini Premogovnik Velenje so še Restavracija Jezero, Bela dvorana, upravna zgradba Gost, Steklena direkcija in zemljišča. Za prodajo je predvidena tudi družba RGP ter vsi lastniški deleži, ki jih ima Premogovnik Velenje še v družbah Sipoteh, Karbon in Erico.

Vsako dokončno odprodajo mora potrditi Nadzorni svet Premogovnika Velenje na podlagi transparentno prikazanega postopka s strani Uprave družbe in ponudb s trga. Ključni cilj, ki mu sledimo pri dezinvestiranju, je, da se zaščiti interes družbe in da ne razprodajamo premoženja pod realno tržno ceno, hkrati pa iščemo strateško naravnanega investitorja, ki bo dejavnost razvijal naprej.

Objavljeno: 09-10-2015