Mali delničarji Premogovnika Velenje izgubili tožbo proti HSE

Trije mali delničarji Premogovnika Velenje, MP Naložbe, Towra in Intertrade ITC v likvidaciji, so izgubili tožbo zoper 13 sedanjih in nekdanjih predsednikov uprav in nadzornikov Premogovnika Velenje, HSE in Teš.

Sojenje se je pred sodnikom Dušanom Erjavcem v Celju začelo in končalo v petek.

Omenjeni trije mali delničarji so v tožbi, ki so jo vložili pred slabimi tremi leti, zaradi domnevnega oškodovanja lastniškega kapitala zahtevali plačilo odškodnine Premogovniku Velenje v višini 17,4 milijona evrov. Tožba se je nanašala na prodajo premoga pod ceno družbama HSE in Teš, podlaga zanjo pa je bilo revizijsko poročilo o poslovanju Premogovnika Velenje med letoma 2005 in 2009.

Omenjeni trije mali delničarji ne dosegajo več predpisanega zakonskega deleža lastništva Premogovnika Velenje in zato nimajo aktivne procesne legitimacije, zaradi česar ne morejo uveljavljati tožbenega zahtevka.

Njihov status se je spremenil julija letos na skupščini Premogovnika Velenje, ko je večinski lastnik HSE izglasoval znižanje kapitala družbe s 113,8 na 2,7 milijona evrov, nato pa jo je dokapitaliziral za 71,6 milijona evrov. S tem se je delež malih delničarjev z 22 znižal na manj kot 10 odstotkov delnic.

Vir: Slovenska tiskovna agencija (STA)

Objavljeno: 28-09-2015