Vpis in vplačilo novih delnic družbe Premogovnik Velenje je končano

Na Skupščini delničarjev Premogovnika Velenje dne 9. 7. 2015 je bil sprejet sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala ter hkratnem povečanju z novimi stvarnimi in denarnimi vložki. Delničarji družbe so do danes, 29. julija 2015, ko se je zaključil drugi krog vpisa delnic z denarnimi vložki, imeli možnost vpisa novih delnic. V obeh krogih je bilo vplačano 34.000.000 EUR.

Izvedeno je bilo tudi vplačilo in vpis delnic s stvarnimi vložki v skupni višini 37.603.954 EUR, in sicer z izročitvijo opreme v višini 21.603.954 EUR in konverzijo terjatve iz naslova kreditnih pogodb v višini 16.000.000 EUR, oboje  s strani Holdinga Slovenske elektrarne.

Skupaj vpisano in vplačano je 71.603.954 EUR novih delnic.

Premogovnik Velenje je z odprto dokapitalizacijo omogočil vsem delničarjem Premogovnika Velenje, da ohranijo svojo udeležbo v kapitalu in sodelujejo z vpisom in vplačilom delnic. Prvi krog vpisa in vplačila delnic je bil izveden med 15. in 22. julijem 2015, ko so imeli prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu delničarji, ki so 9. julija letos bili imetniki delnic družbe. V prvem krogu je vplačal samo en delničar, to je Holding Slovenske elektrarne v višini 18.052.524 EUR v denarnih vložkih. Nove delnice, ki na podlagi prednostne pravice do 22. julija niso bile vpisane in vplačane, pa je lahko v drugem krogu, ki se je iztekel danes, 29. julija 2015, vpisal in vplačal katerikoli delničar. Tudi v tem krogu je bil to samo Holding Slovenske elektrarne, ki je vplačal 15.947.476 EUR.

Premogovnik Velenje ugotavlja, da je povečanje osnovnega kapitala in izdaja novih delnic ter s tem javna ponudba delnic uspešno, saj je po končanem drugem krogu vpisa bilo vpisanih in v denarju vplačanih za 34.000.000 EUR delnic ter hkrati vpisanih in vplačanih 37.603.954 novih delnic s stvarnih vložkom.

Objavljeno: 29-07-2015