Sklic 25. seje Skupščine delničarjev Premogovnika Velenje

Na podlagi 36. in 37. člena Statuta Premogovnika Velenje, d. d. in 295. člena ZGD-1 Uprava družbe sklicuje 25. Skupščino delničarjev družbe Premogovnik Velenje, d. d., ki bo v petek, 28. avgusta 2015, ob 14. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78.

Sklic-25.-skupscine-delnicarjev-28.8.2015

25.-seja-Skupscine-Informacije

25.-seja-Skupscine-Sporocilo-delnicarjem

Objavljeno: 28-07-2015