Obvestilo delničarjem v zvezi z vpisom in vplačilom novih delnic družbe Premogovnik Velenje, d. d.

Na Skupščini delničarjev družbe Premogovnik Veleje, d. d., ki je potekala dne 9. 7. 2015, je bil sprejet sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala ter hkratnem povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki in denarnimi vložki. Delničarji družbe ste vabljeni k vpisu in vplačilu novih delnic družbe Premogovnika Velenje.

Rok za vpis in vplačilo delnic:
– I. krog: 15. 7.–22. 7. 2015 (za uveljavitev prednostne pravice do novih delnic)
– II. Krog: 23. 7.–29. 7. 2015

Vpis novih delnic se bo izvajal na spodaj navedenih vpisnih mestih pri Novi Ljubljanski banki d. d., Ljubljana, v rednem delovnem času navedenih poslovalnic, razen zadnji delovni dan posameznega kroga prodaje delnic, ko je vpisovanje možno samo do 13.00 ure.

Naziv vpisnega mesta / Sedež / Kraj / Poslovni čas (samo med delovnikom)
Podružnica Osrednjeslovenska – Jug, Poslovalnica za hitre storitve in svetovanje / Trg republike 2, 1000 Ljubljana / 8.00-18.00
Podružnica Savinjsko – Koroška, Poslovalnica Rudarska / Rudarska cesta 3, 3320 Velenje / 8.00-12.00 in 14.30-17.00

Vpisnik mora ob vpisu delnic predložiti osebni dokument, ki omogoča njegovo identifikacijo (npr. osebna izkaznica). Delnice se vpisujejo in vplačujejo sočasno (isti dan) kot je izpolnitev in podpis vpisne izjave, za vsak krog vpisa posebej, lahko pa tudi enkratno v roku za uveljavitev prednostne pravice za oba kroga hkrati. Delnice se v skladu z določili prospekta štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane. Znesek za vplačilo delnic mora pravočasno prispeti na transakcijski račun, ki je naveden na vpisnem potrdilu.

Kontakti v Premogovniku Velenje za dodatne informacije:

Nina Krajnc – 03-899-66-56
Simona Ferarič – 03-899-65-40
Metka Marić – 03-899-65-67

Dodatne informacije dobite tudi osebno v Premogovniku Velenje na Partizanski cesti 78 v Velenju med 15.-29. 7. 2015 (med delovnim tednom) v času med 8.-14. uro v prostorih Rumene dvorane (nekdanja jedilnica v kleti).

PV-poziv-k-vpisu-in-placilu-delnic

PROSPEKT-ZA-JAVNO-PONUDBO-DELNIC-PV-koncni-vklj-odlocba-brez-povezave

Poobastilo-za-vpis-delnic-PO_vzorec

Poobastilo-za-vpis-delnic-FO_vzorec

Objavljeno: 14-07-2015