Certifikat kakovosti za Center starejših Zimzelen

V Centru starejših Zimzelen je 11. in 12. junija potekala zunanja presoja za pridobitev certifikata kakovosti po modelu E-Qalin. Na zaključnem sestanku sta presojevalca Bureau Veritas povedala, da je bila presoja uspešna in se Zimzelenu certifikat kakovosti podeli. Tako se je pridružil osmim ustanovam, ki imajo certifikat kakovosti E-Qalin.

Direktorica Andreja Štefan Bukovič je po presoji povedala: »Zelo sem zadovoljna z delovanjem Zimzelena na vseh področjih v petih letih. Veliko procesov smo zastavili in obdelali. Zavedam se, da so stvari še odprte, da bomo rastli, se spreminjali, kar je tudi prav, saj naši uporabniki to od nas tudi pričakujejo. Na pričakovanja, želje, potrebe uporabnikov in okolja se moramo hitro in stalno odzivati. Sodelavci so razvojno naravnani in skupaj sledimo naši viziji doseči največjo možno mero zaupanja uporabnikov, njihovih svojcev in institucij, s katerimi sodelujemo.
Zavedamo se, da smo na trgu in to nas usmerja v razvoj, spremembe in  povezovanje. Vesela sem, da smo opravili zunanjo presojo in dobili potrditev mednarodne akreditacijske organizacije, da smo na pravi poti.«

E-Qalin je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše, posebnih socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje in varstveno-delovnih centrih ter centrih za socialno delo. Osnovna ideja modela E-Qalin v domovih za starejše je kakovost, tako izvajanja storitev in programov zaposlenih kot življenja stanovalcev, vodenja ustanove, sodelovanja z okoljem, doseganja zadovoljstva zaposlenih, stanovalcev in svojcev.
Zimzelen se je v model vključil leta 2011 z izobraževanji ključnih zaposlenih, nato pa začel s prvim triletnim obdobjem, po katerem je mogoče pristopiti k certificiranju sistema. Vodstvo Zimzelena se je za vpeljavo modela odločilo že po dveh letih delovanja doma, da bi kakovost postala stalnica in pripomogla k oblikovanju organizacijske kulture.

Objavljeno: 15-06-2015