Premogovnik Velenje vnovič med najboljšimi inovatorji Savinjsko-Šaleške regije

V sredo, 3. junija 2015, je veliki dvorani Hotela Paka v Velenju potekala slavnostna podelitev priznanj najboljšim inovatorjem SAŠA regije v letu 2014. Med najboljšimi so tudi letos inovacije Premogovnika Velenje in njegove hčerinske družbe HTZ Velenje. Premogovnik je prejel dve srebrni, HTZ pa poleg ene srebrne še dve bronasti priznanji, kar je kljub zahtevni situaciji, v kateri je Skupina PV, potrditev, da delamo dobro, da razmišljamo inovativno, kar je nedvomno velik potencial za našo prihodnost.

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je letos v ocenjevanje prejela osemnajst predlogov iz kategorije profesionalnih inovacij z 200 avtorji in sodelavci. Podelila je osem zlatih, šest srebrnih in tri bronasta priznanja.

Uvodoma sta prisotne nagovorila dr. Cvetka Tinauer, predsednica Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, in mag. Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije.

Rezultate ocenjevanja inovacij za leto 2014 je predstavil predsednik Komisije za ocenjevanje inovacij pri SŠGZ Bojan Stropnik: »Odziv na 16. zaporedni razpis je bil, po številu sodelujočih podjetij, zadovoljiv, po številu prijav in po številu sodelujočih avtorjev pa zelo dober, saj nakazuje vnovičen trend rasti v omenjenih kategorijah. Komisija za ocenjevanje inovacij je tokrat ocenjevala le profesionalne inovacije. V prihodnje bi si poleg profesionalnih želeli še kakšno neprofesionalno inovacijo, saj verjamemo, da inovativnost ni doma samo v profesionalnih sredinah. Našem razpisu tekmujejo inovacije in ne invencije, razlika med njimi pa je v novi koristi za odjemalce. Med letošnjimi inovacijami je tudi nekaj takšnih, ki jim na trgu še ni uspelo prepričati odjemalcev, zato so morda tudi njihove uvrstitve nekoliko slabše.«

Priznanja najboljšim sta podelila Bojan Stropnik in dr. Cvetka Tinauer. Med najboljšimi inovacijami so tudi dve inovaciji Premogovnika Velenje in tri inovacije premogovniške hčerinske družbe HTZ Velenje.

Prejemniki srebrne inovacije Premogovnika Velenje Daljinsko vodenje (RV) podajalnika lokov PL08-PV-RV so Franjo Mazaj, Iztok Navršnik, Simon Dobaj, Anton Kotnik, Sebastjan Novak, Drago Ostervuh, Vojko Pečnik, Zlatko Mrak in Danijel Šibanc. Obrazložitev projekta: Podajalnik lokov PL08-PV-RV je stroj, ki je namenjen za prevoz, prenos in vgradnjo ločnega podporja na pripravskih deloviščih v rudnikih s podzemno eksploatacijo premoga. Inovacijo predstavlja nov krmilni sistem, ki je radijsko voden s pomočjo RV komande, in sistem nalaganja jeklenega ločnega podporja. Stroj z novim krmilnim sistemom omogoča večjo fleksibilnost strojnika in natančnost upravljanja. Inovacija pomembno vpliva na humanizacijo delovnega procesa na pripravskih deloviščih, kjer delo zdaj poteka varneje in hitreje, zmanjšal se je obseg bolniških izostankov, povečala se je produktivnost pri nakladanju, prevozu, prenosu in vgradnji ločnega podporja, kar pomeni za 15 odstotkov hitrejše napredovanje pripravskega delovišča.

Prejemniki srebrne inovacije Premogovnika Velenje Dvobobenska natezalna postaja AST-1200 so Bogomir Trebičnik, Miran Skledar in Dejan Miklavžina. Obrazložitev projekta: Dvobobenska natezalna postaja je zasnovana in izdelana povsem na novo, od klasične natezalne postaje se razlikuje v tem, da je guma okoli natezalnega vozička vodena dvakrat, zaradi česar je konstrukcija za polovico krajša. Inovativni del dvobobenske natezalne postaje je vodenje opornih vozičkov, ko je voziček najbližje vitlu in je možnost dotika gum tračnega transporterja največja. Rešitev, ki je sad dela inovatorjev Premogovnika Velenje, omogoča za tretjino krajši del proge, ki je potreben za vgradnjo postaje, in posledično manj navezav, veliki finančni učinki oziroma prihranki pa bodo ustvarjeni tudi zaradi nižjih stroškov pri montaži natezalne postaje in zato, ker v zaključni fazi odkopavanja ne bo potrebno postopno krajšanje postaje.

Prejemnika srebrne inovacije HTZ Velenje Postavitev montažne linije za izdelavo nanomikrobioloških filtrskih vložkov sta Matej Vošnjak in dr. Albin Pintar. Obrazložitev projekta: Filtrirni sistemi AquaVallis so plod dolgoletnih razvojnih aktivnosti na področju filtracije pitne vode, uporabljajo se za potrebe priprave pitne vode v gospodinjstvih in industriji. Dobavitelj, ki je doslej dobavljal filtrske vložke, ni dosegal postavljenih kakovostnih norm, zato so se v podjetju HTZ odločili za postavitev lastne montažne linije, s katero so izboljšali konstrukcijo, tehnologijo in sam postopek sestave, s katerim zdaj dosegajo maksimalno kakovost izdelkov. Bistvo inovacije je v konstrukciji pokrova in tehnologiji sestave, kjer s posebnim čepom dosežejo 100-odstotno soosnost in paralelnost pokrovov, s čimer je zagotovljena varnost vgrajenega filtrskega vložka, izdelek je cenejši, dobavni roki pa krajši.

Prejemnik bronaste inovacije HTZ Velenje Predelava priklopa držala drogov 1,75 DBT je Marko Korpnik. Obrazložitev projekta: Na priklopu držala drogov za zamik sekcij je bila izvrtina z vsake strani dolga le 30 mm, zaradi česar je prihajalo do zvijanja ušes na držalu. Skoraj 80 % držal priklopov, ki so prišli iz jame, je bilo zvitih ali trajno uničenih. Priklop so zato podaljšali za 20 mm in izvrtali luknjo skozi cel priklop. Skozi držalo in priklop so vstavili sornik in ga zavarili z obeh strani ter na ta način preprečili zvijanje in lomljenje ušes, zaradi česar je sedaj proizvodnja v jami bolj kontinuirana, kar pomeni bistven prihranek pri stroških.

Prejemniki bronaste inovacije HTZ Velenje Posodobitev in nadgradnja sekundarnega zaščitnega stikala 8SB 60M so Danilo Jezernik, Roman Povh, Silvo Pečovnik in Iztok Štaher. Obrazložitev projekta: Sekundarno zaščitno stikalo 8SB 60 M proizvajalca Siemens se uporablja za zaščito energetskega transformatorja v zaščitnem sistemu omrežja IT. Inovacija zajema posodobitev in nadgradnjo tehnično zastarele in iztrošene energetske in krmilne opreme z novejšo, varnejšo in enostavnejšo za uporabo ter vzdrževanje. S tem so izboljšali stikalne lastnosti stikala za več kot 30 %, dodatno so vključili še elektromotorni pogon za daljinsko upravljanje bremenskega stikala in podnapetostni sprožnik, za nadzor nad tokovno preobremenitvijo pa so vgradili elektronski modul.

Po prejemu priznanj je predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob povedal: »Kljub zahtevni situaciji, v kateri so družbe v Skupini Premogovnik Velenje, si bomo tudi v prihodnje prizadevali za stalna vlaganja v razvoj ter spodbujanje inovativnosti pri zaposlenih, saj so prav ti tisti, ki so že doslej prispevali ogromno inovativnih idej, predlogov in rešitev za boljše, lažje in uspešnejše delo. Še naprej se bomo trudili, da bo Premogovnik Velenje primerno okolje za porajanje vedno novih idej in inovacij, ki bodo prispevali k uspešnosti podjetja.«

Operacijo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Objavljeno: 05-06-2015