Skupščina Premogovnika Velenje preklicana

Nadzorni svet Premogovnika Velenje je na svoji današnji seji sprejel sklep, da zaradi predstavljenih novih okoliščin in zaradi tega podaljšanja postopkov revidiranja računovodskih izkazov Premogovnika Velenje in Skupine Premogovnika Velenje prestavi izvedbo 24. seje Skupščine delničarjev Premogovnika Velenje na čas, ki ga bo Uprava družbe opredelila kot mogočega glede na določila veljavne zakonodaje.

Novi sklic Skupščine bomo objavili naknadno.

Na seji je glede na nezdružljivost nove funkcije državnega sekretarja s funkcijo člana nadzornega sveta podal odstopno izjavo namestnik predsednika NS Klemen Potisek.

Objavljeno: 21-05-2015