Premogovnik Velenje nadaljuje s prodajo poslovno nepotrebnega premoženja

V drugem krogu razpis za Vilo Široko v Šoštanju

Premogovnik Velenje v okviru dezinvestiranja izvaja aktivnosti odprodaje poslovno nepotrebnega premoženja v obliki nepremičnim. V 1. fazi bo dezinvestiral Hotel Barbara v Fiesi in Hotel Oleander v Strunjanu, za katera je bil javni razpis objavljen 17. aprila letos. Drugi krog razpisa se nanaša na prodajo Vile Široko v Šoštanju, za katero je javno zbiranje ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na različnih mednarodnih portalih objavljeno danes, v petek, 29. maja 2015.

Prva faza zbiranja ponudb za odprodajo nepremičnin, ki so v lasti družb v Skupini Premogovnik Velenje, še ni končana. Rok za oddajo ponudb za Hotel Barbara v Fiesi in Hotel Oleander v Strunjanu je bil 15. maj, ki pa smo ga zaradi zanimanja nekaterih potencialnih kupcev, ki so zaradi zahtevnosti pridobitve in priprave dokumentacije zaprosili za dodatni čas, podaljšali do 10. junija 2015.

Danes, v petek, 29. maja 2015, pa se je z objavo razpisne dokumentacije za javno zbiranje ponudb za šoštanjski kompleks Vila Široko z zemljišči začela druga faza prodaje poslovno nepotrebnega premoženja. Izhodiščna cena za kompleks je 1.050.000,00 EUR. Rok za oddajo ponudb je 26. junij 2015. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani družbe na naslovu http://www.rlv.si/si/1381. Dodatne informacije na naslovu robert.kozar@rlv.si.

Vila Široko, nekdanja Woschnaggova vila, ki je danes dvorna restavracija, se nahaja na rahli vzpetini v naselju Metleče pri Šoštanju. Do vile, ki je del šoštanjske zgodovine in je bila zgrajena v tridesetih letih prejšnjega stoletja, vodi čudovit drevored. V stari meščanski hiši je v pritličju v duhu preteklosti in zgodovine objekta urejena prijetna restavracija za 60 gostov, terasa sprejme še 50 gostov. Posamezni elementi pohištva s starinskim pridihom in ustrezna dekoracija pričarajo občutek domačnosti in prijetnega počutja. V starinskem slogu so opremljene tudi štiri sobe v zgornjem nadstropju. Okolico vile krasi edinstvena parkovna ureditev.

Podjetje izvaja dvofazen postopek zbiranja ponudb: v prvi fazi ponudniki na podlagi javne objave predložijo zavezujočo izhodiščno ponudbo, v drugi fazi (ki ima lahko več krogov oziroma izborov), v katero prodajalec vključi dodatna pogajanja o ponudbeni ceni, pa ponudniki predložijo končno ponudbo. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena oz. najugodnejša ponudba in najugodnejši plačilni pogoji za prodajalca. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bomo z najugodnejšimi ponudniki izvedli dodatna pogajanja. Predkupna pravica ne obstaja. Pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini je plačilo celotne kupnine.

Predmet nadaljnjega dezinvestiranja Skupine Premogovnik Velenje bodo še Center starejših Zimzelen, Restavracija Jezero, Bela dvorana, Upravna zgradba Gost, Steklena direkcija, poslovni prostor Šmartno ob Paki ter zemljišča.

V skladu z zakonodajo in s postopki bomo za vsako prodajo pridobili soglasje Nadzornega sveta Premogovnika Velenje in o tem obvestili tudi socialne partnerje. Eden od razpisnih pogojev je tudi prevzem zaposlenih, ki delajo v teh objektih (hoteli, center starejših, restavracija …).

Objavljeno: 19-05-2015