Živel 1. maj!

Življenje je skupek energije, ki omogoča obstoj, ustvarjanje in nadaljnji razvoj.
Njen dragoceni vir danes predstavlja elektrika.
Gorivo zanjo že štirinajst desetletij pridobivamo iz globine naše zemlje – iz premoga.

V preteklosti smo uspešno sprejeli različne izzive in tudi prihodnjih se ne bojimo, saj nas odlikuje osnovna vrednota – delo.

Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje čestitamo ob prazniku dela!

Objavljeno: 28-04-2015