Lastniška struktura Premogovnika Velenje; spremembe deležev

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS št. 67/2007 s spremembami – ZTFI) objavljamo informacijo, da je Radenska, d. d. dne 17. 3. 2015 prodala 193.237 delnic izdajatelja Premogovnik Velenje z oznako RLVG, kar predstavlja 7,09 odstotka glasovalnih pravic, in da je istega dne Pivovarna Laško, d. d. od omenjene družbe pridobila 193.237 delnic z oznako RLVG, in od 17. 3. 2015 razpolaga s 193.237 delnicami RLVG, kar predstavlja 7,09 odstotni delež v Premogovniku Velenje.

Objavljeno: 09-04-2015